marjannkoMijn naam is Marjanne Koops, geboren en getogen in Amstelveen en getrouwd met Maarten Aalders. De meeste ervaring voor de klas heb ik opgedaan in de zestien jaar die ik verbonden was aan 'De Graankorrel' in Kudelstaart. Het onderwijsgebeuren in Amstelveen heb ik altijd met belangstelling gevolgd en toen de kans zich voordeed om op de Karel Eykman School te kunnen werken, greep ik die met beide handen aan. Het eerste jaar volledig als juf in groep 3 en vervolgens gecombineerd met de interne begeleiding. Daardoor kon ik niet meer alle dagen voor de klas staan. Ook werd ik lid van het managementteam. Tevens was ik een aantal jaren bouwcoördinator van de middenbouw.

De laatste jaren heb ik geen lesgevende taken meer en houd ik me bezig met de interne begeleiding. Ook draag ik mijn steentje bij in het uitzetten van schoolbeleid en het werken aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs op onze school. Ik ben nauw betrokken bij het signaleren van leesproblemen: Hoe kunnen we zo vroeg mogelijk en adequaat mogelijk handelen? Ik doe bij individuele leerlingen uitgebreide taal/leesonderzoeken, schrijf handelingsplannen voor dyslexietrajecten en begeleid de leerkrachten die de remedial teaching geven. In zoverre zijn alle jaren de de KES uitdagend, inspirerend en leerzaam geweest.

Thuis haal ik mijn energie onder andere uit de muziek: pianospelen en zingen. Een leven zonder zingen is voor mij niet compleet. Ik zing als sopraan bij het Amstelveens Kamerkoor Cappella Progetto. Verder doe ik graag mee aan kleine projectkoren in de kerk en zing ik jaarlijks in het 'Archeon'. Bovendien ben ik een grote fan van het 'Nederlands Kamerkoor' en bezoek heel graag hun concerten.
Ook ben ik betrokken bij de Handwegkerk. Niet alleen omdat Maarten daar predikant was, maar ook omdat ik me bezig houd met de muziek in de kerk, de maandelijkse meditatieve Taizévieringen of deelneem aan de kring meditatief bijbellezen.
Verder vind ik het heerlijk ontspannend om in de tuin te kunnen werken en ga ik ieder jaar in de vakantie een weekje beeldhouwen in Drenthe.

Mocht u mij willen spreken dan kunt u mij meestal vinden in het kantoortje tussen groep 5a en 3b. Op woensdag ben ik afwezig.

Een hartelijke groet,
Marjanne Koops