De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk orgaan voor inspraak en advies aan de directie van de school. De MR van de KES bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders en personeel.

De oudergeleding

 

Introductie: Frank
Ik ben Frank van de Vinne, in 1972 geboren in Venlo, gestudeerd in Wageningen. Samen met mijn vriendin woon ik in Aalsmeer, Nieuw Oosteinde. Mijn twee zoons Tobias (geboren in 2009) en Tijmen (geboren in 2012) zitten op de Karel Eijkmanschool en wonen de helft van de tijd bij mij.
Waarom ben je MR-lid?
Ik vind het belangrijk maatschappelijk betrokken te zijn, iets terug te geven. Toen ik de vrijgekomen plek in de MR voorbij zag komen, leek me dit een prima invulling daarvan. Daarnaast was ik erg benieuwd hoe een school, en ook het samenspel met de MR, functioneert. Vanuit de MR hoop ik als betrokken ouder mijn steentje bij te dragen om de school nog beter te laten functioneren.


Introductie: Sander
Ik ben Sander Willems, ben opgegroeid in Nijmegen en ik heb Bedrijfskunde gestudeerd in Eindhoven en Economie in Amsterdam. Na mijn studie ben ik mijn vrouw tegen gekomen en ben ik in Amstelveen komen wonen. Eerst in Middenhoven en sinds 2009 wonen wij in Westwijk. We hebben twee zoons in de bovenbouw van de Karel Eijkmanschool.
Waarom ben je MR-lid?
Nu ik weer wat meer tijd heb, heb mij aangemeld bij de MR, om met mijn kennis en ervaring bij te dragen aan de kwaliteit van de school. Dit zodat kinderen zich onder begeleiding van leerkrachten en ouders optimaal kunnen ontwikkelen en met nog meer plezier naar school gaan.


Introductie: Aarti
Ik ben Aarti Vishnudatt-Makhan, ik heb 1 zoon, Raveen Vishnudatt. Raveen zit in groep 5.
Waarom ben je MR-lid?
Mijn motivatie om als ouderafgevaardigde zitting te nemen in de MR, is dat ik het belangrijk vind om als ouder betrokken te zijn bij de school van mijn zoon en een bijdrage te kunnen leveren aan een goed functionerende school. Ik verwacht met mijn kennis en ervaring die ik in mijn werk heb opgedaan een positieve invloed te kunnen hebben op de te nemen beslissingen en de te geven adviezen over allerhande onderwerpen die aan de MR (moeten) worden voorgelegd.
Verder kijk ik uit naar een prettige samenwerking met de overige MR-leden teneinde gezamenlijk te werken aan een school waar kinderen met veel plezier komen en ouders hun kinderen met een goed gevoel brengen.

 

De leraren geleding


Introductie: Joke
Ik ben Joke Feenstra en werk nu 15 jaar op de Karel Eykmanschool als groepsleerkracht, waarvan het overgrote deel als leerkracht van groep 3 en sinds dit jaar groep 4. Een bijzonder jaar waarin de kinderen een enorme ontwikkeling doormaken. Ik ben getrouwd met Rob en heb twee volwassen dochters.
Waarom ben je MR-lid?
Ik ben lid van de MR omdat ik het leuk en interessant vindt om op de hoogte te zijn van allerlei zaken die met school te maken hebben buiten het les geven. Binnen de MR krijg ik de kans hierover mee te denken en te beslissen.