Kleuterplein is een methode speciaal voor de kinderen uit de onderbouw. De methode werkt met 16 thema's.

De thema's sluiten aan bij de belevingswereld van de kleuter.

Wij hebben ervoor gekozen er 8 in groep 1 en 8 in groep 2 te gebruiken. Voor de kleuters voorspelbaar, herkenbaar en daardoor vertrouwd. Dat biedt hen de veiligheid om mee te doen.

In de methode komen de volgende ontwikkelingslijnen aanbod:

 • taal/lezen
 • rekenen
 • motoriek
 • wereldoriëntatie
 • sociaal-emotionele      ontwikkeling

Bij taal/lezen kunt u denken aan:

 • (interactief)Voorlezen, luisteren naar een verhaal, het verhaal in je opnemen, er vragen over stellen of juist beantwoorden. Als leerkracht kun je dit bevorderen door open vragen te stellen.
 • Beginnende geletterdheid. Dat betekend dat ze gaan leren wat een verhaal is, een zin, een woord of een klank. En dat die klanken verwijzen naar letters. Dat je van links naar rechts leest en van boven naar onder. Zo leren de kleuters spelenderwijs een fonologisch en fonemisch bewustzijn. Het voorbereidend “lezen” is erg belangrijk om straks “echt” te gaan lezen.
 • Woordenschat is een belangrijk onderdeel in de methode. Woorden leren binnen een betekenisvolle context en activiteiten. Bij elk thema zijn woordenlijsten toegevoegd.

Bij rekenen kunt u denken aan:

 • tellen
 • aantallen, hoeveel dropjes heb je?
 • Telgetal, dus nummer 5 of de 5de
 • Meten en wegen, b.v. langer-korter, dikker-dunner, maar ook meten met een voorwerp, hoeveel potloden is iets lang?
 • Construeren, bouwen, constructie materiaal, vouwen
 • Werken met vormen en figuren, mozaïek, maar ook spiegelen van figuren
 • Chronologie, een verhaal in de goede volgorde kunnen vertellen
 • Dagen, weken en maanden

Motoriek is vergelijkbaar met de methode voor bewegingsonderwijs, maar wel toegespitst op het thema waar we mee bezig zijn op dat moment.

Wereldoriëntatie, de ontwikkeling van de “ik wereld” naar een “wij wereld” en uiteindelijk de wijde wereld.

Sociaal-emotionele ontwikkeling, daar zijn de belangrijke thema’s het bevorderen van:

 • zelfkennis
 • zelfvertrouwen
 • je kunnen verplaatsen in een ander
 • omgaan met verschillen
 • rekening houden met een ander
 • samenwerken
 • weerbaarheid

Maar niet alleen Kleuterplein helpt ons hierbij. Ook Leefstijl / Kwink en Trefwoord zijn methodes, waar deze activiteiten aan bod komen.