In de onderbouw leren we de kinderen zelfstandig werken door middel van het Arbeid Naar Keuze bord (ANK bord) en door middel van de weektaak.


Het bord geeft aan uit welke werkjes die dag gekozen kan worden. Naast de hoeken (poppen-, bouw-, lees- thema- en letterhoek) zijn er ook de ontwikkelingsmaterialen uit de kasten, de materialen voor de creatieve vorming en constructie materialen. Voor groep 2 zijn er ook nog de werkbladen.

Bij het ANK bord kunnen de kinderen zonder hulp van de leerkracht een activiteit kiezen. Per werkje is er een limiet, is het al vol dan moeten ze wat anders kiezen en er mag twee keer gekozen worden.

Zijn de kinderen klaar met het werk dan gaan de kinderen opruimen en weer iets anders kiezen van het bord. Zo heeft de leerkracht tijd om aan de slag te gaan met kinderen die met creatieve vorming aan het werk gaan. Om nog meer tijd voor extra hulp te hebben, zet de juf een teken van uitgestelde aandacht neer. Hiervoor gebruikt de leerkracht het stoplicht of een knuffel op de tafel van de leerkracht.

De kinderen mogen de leerkracht nu niet storen en moeten wachten tot de leerkracht bij hen langs komt. Maar ze kunnen wel hulp vragen bij een andere kleuter, zo leren ze kleine probleempjes zelf op te lossen.

Tijdens de werktijd staat de timetimer aan, zodat kinderen leren hoeveel tijd ze aan een activiteit willen en kunnen besteden. De kinderen mogen twee keer kiezen. Dit bevordert de concentratie en de kinderen leren zo een bewuste keus te maken.

Daarnaast hebben we ook nog de weektaak. Dit is een blad met 3 of 4 werkjes voor groep 2 met taal- reken- of schrijfopdrachten. De leerkracht weet zo dat kinderen allerlei verschillende zaken krijgen aangeboden. Deze werkjes zijn gerelateerd aan de methode Kleuterplein en Pennenstreken.

(Maar) het belangrijkste van de weektaak is dat de kinderen leren zelf hun tijd in te delen. Op vrijdag moeten de werkjes af zijn, want op maandag is er weer een nieuwe weektaak. (Natuurlijk helpen we in het begin de kinderen. Op maandag worden de werkjes uitgelegd. De kinderen mogen zelf bepalen wanneer ze deze werkjes maken)