Het doel van bewegingsonderwijs is het ontwikkelen van het bewegingsgedrag, het bevorderen van de gezondheid en de conditie en het begin van de verschillende soorten sporten die de kinderen later gaan doen.

 
We gebruiken de methode "bewegingsonderwijs in het speellokaal".
We hebben allerlei materialen tot onze beschikking zoals wandrek, klimrek, twee kasten, matten, maar ook touwtjes, pittenzakken, ballen en blokken.
Elke les bestaat uit 3 of 4 onderdelen. Die zijn uitgezet in het speellokaal en voor we beginnen krijgen de kinderen uitgelegd wat de bedoeling is.
We werken met een circuit dus ieder kind komt aan de beurt bij elk onderdeelen herhalen dit nog een keer.

We beschikken over twee speellokalen, zodat zowel de materiaalles als de vrije les elke week aan bod komt.

Bewegen op muziek
Dit is ook een onderdeel van de methode. De muziek heeft een ondersteunende functie bij het bewegen. De kinderen leren bewegen op een muzikaal ritme.

Buitenspelen
Ook het buiten spelen is een onderdeel van het bewegingsonderwijs. Daar hebben we de beschikking over klimmateriaal, ballen, het zand en niet te vergeten het lekker rennen in de frisse lucht. Ook komt de sociale vorming aan bod: het samenspelen, het samendelen, de overleg structuren; "hoe gaan we het samen doen", maar ook de ruimtelijke oriëntatie maken er deel van uit.

Bij onze methode Kleuterplein zitten speciale lessen voor het buitenspelen, lessen voor het speellokaal, met en zonder materiaal. De dramalessen zetten we ook in het speellokaal in. Bij het onderdeel muziek van kleuterplein komt bewegen op muziek ook aan bod.

Vanaf schooljaar 2019-2020 krijgen de groepen 1 en 2 ook les van een vakleerkracht. Deze lessen zijn ook gebaseerd op de methode ‘bewegingsonderwijs voor kleuters’.
Echter door de expertise van de vakdocent aangevuld en uitgebreid. De leerkrachten zullen gedurende de weken dat de vakdocent er niet is ook gebruik maken van de opstelling in de gymzaal, zoals neergezet door de vakdocent.