In groep 3 gebruiken wij de methode Veilig leren lezen. In 2016-2017 zijn we gestart met de nieuwste versie: De Kimversie. De didactiek van deze versie is aangepast op basis van wetenschappelijke ontwikkelingen en praktijkervaringen. Hierover leest u verderop meer.

In groep 3 krijgen de kinderen elke dag anderhalf uur taal/leesonderwijs. Dat lijkt heel lang, maar, de kinderen leren niet alleen lezen (de omzetting van een teken in een klank), ze leren ook spelling (de omzetting van een klank in een teken), woordenschat, schriftelijke taalontwikkeling en begrijpend lezen.

Dit stuk gaat vooral over technisch lezen. 

 

 

Opzet methode

We werken met 13 kernen. Iedere kern start met een ankerverhaal dat aansluit bij de belevingswereld van de kinderen. 

In de startkern maken de kinderen kennis met Kim en Sim. Kim probeert de letter ‘i’te herkennen in de omgeving. Dat is de eerste letter die we leren. Bij iedere kern hoort een nieuw werkboekje en een leesboekje. 

 In de laatste week van de kern wordt ieder kind individueel getoetst. We houden bij hoeveel woorden ze in een minuut kunnen lezen. Omdat deze woorden geïsoleerd, dus zonder context worden aangeboden, geeft het een goede indicatie voor de ontwikkeling van het technisch lezen. Met onze lessen kunnen we daardoor goed aansluiten bij de kennis van uw kind. 

De enige manier om vlot en goed te leren lezen is door oefenen, oefenen en nog eens oefenen. 

 Veilig en Vlot

Op school oefenen de kinderen hun leesvaardigheid met behulp van Veilig en Vlot, waarin woordrijen staan die gericht zijn op automatiseren: het vlot en correct lezen. Ook lezen ze zinnen en korte teksten. 

 

Leerlingsoftware op school en thuis

Daarnaast oefenen de kinderen met software dat bij VLL hoort. Ze werken op hun eigen niveau. De oefeningen worden afgestemd op de letterkennis en de oefenresultaten van uw kind. 

Ze kunnen ook thuis oefenen met software die aansluit bij de stof die op school is aangeboden. De werkwijze van de spellen zijn ook hetzelfde zodat de kinderen weten hoe ze er mee moeten werken. Alleen de inhoud en vormgeving is anders. U krijgt aan het begin van het schooljaar een mail waarin u kunt lezen hoe u het oefenprogramma kunt activeren.

Het is belangrijk, en dat geldt voor alle kinderen, om te lezen met uw kind. Voorlezen is gezellig en het stimuleert de taal- en leesontwikkeling en natuurlijk de woordenschat. Kijkt u eens op www.veiliglerenlezen.nl. Onder het kopje Ouders vindt ook u allerlei leuke taal/leesspelletjes die u met uw kind kunt doen. 

 Zoemend lezen 

Pas als de kinderen door hebben dat ze van klanken woorden kunnen maken door ze aan elkaar te plakken van links naar rechts, kunnen ze leren lezen. Wij leren ze dat door middel van zoemend lezen in plaats van spellend lezen zoals gebruikelijk was. Bij zoemend lezen worden de letters van een woord lang aangehouden en met elkaar verbonden, bijv. sssiiimmm. 

We leren ze natuurlijk ook nog spellen, hakken en plakken, maar dat is nu alleen nog bij spelling van belang. 

 

Aanleren van letters

In groep 3 leren de kinderen 34 lettertekens waarvan ook de oe, ui, eu aa, ee en oo onderdeel zijn. 

Een nieuwe letter wordt geïntroduceerd door middel van een structureerwoord. Deze woorden zijn klankzuiver en bestaan uit één lettergreep. Ze worden uitgesproken zoals ze geschreven zijn. Deze woorden hangen met een plaat herkenbaar in de klas. We leren de kinderen de letters aan zoals ze klinken a/aa, o/oo zijn immers andere klanken. Maan is iets anders dan man. 

De vernieuwde didactiek kenmerkt zich onder andere door een uitgekiende automatiseerlijn waarbij aandacht is voor het verkennen van de nieuwe letter in alle eigenschappen van klank en vorm. Zo hebben we met de kinderen de letter i en m verkend. Hoe klinkt de letter? Hoe voelt de letter? Hoe ziet hij eruit? En tot welke familie behoort de letter? (We spreken van korte klinkers, lange klinkers, tweetekenklinkers en medeklinkers) En hoe schrijven we de letter? Voor de kerst zijn alle letters aangeboden. We bouwen in de klas een boom op waarin alle nieuw aangeleerde letters per kern zichtbaar worden. De kinderen krijgen bij iedere nieuwe kern een kleurplaat mee naar huis, zodat de boom thuis ook gemaakt kan worden en kan groeien. 

Gestapeld aanbieden van letters

De nieuw aangeboden letters vormen het uitgangspunt voor het maken van nieuwe woorden. Ze worden stevig verankerd door ze gestapeld aan te bieden. Dat wil zeggen dat we alleen werken met combinaties van al eerder aangeboden letters. Bijvoorbeeld in kern start beginnen we met Ik-Kim-Sim

De letters worden meteen in andere woorden en alle mogelijke combinaties herhaald en geoefend. Zo komen de kinderen sneller tot geautomatiseerd lezen van woorden, zinnetjes en korte teksten. Deze staan in Veilig en Vlot waar ik het al eerder over had.

Klikklakboekje en letterdoos

De kinderen hebben ieder hun eigen Klikklakboekje, waarin alle letters zitten die zij beheersen. Met die letters kunnen zij nieuwe woorden maken. Dat kan dus per kind verschillen. Ook werken de kinderen, zo lang ze nog niet kunnen schrijven, met een magnetische letterdoos. Ze vinden dit erg leuk en uitdagend! 

 
Letterfamilie letterdoos klikklakboekje

Planbord

De kinderen werken net zoals in groep 1 en 2 met een planbord. Daarop staat precies welke bladzijde er gemaakt moet worden uit het werkboek en, belangrijker nog, het vervolgwerk. 

 Differentiatie

We werken in de groep met verschillende niveaus. Kinderen die al kunnen lezen, werken in de zongroep en hebben andere werkboekjes dan de rest van de klas. De anderen kinderen werken met maanboekjes. Nieuw is dat in de maanleesboekjes bladzijden zijn opgenomen met teksten op maan- en zonniveau zodat de kinderen samen kunnen lezen. 

 Extra instructie

Zowel kinderen die moeite hebben met het leren lezen als kinderen die ver vooruit zijn, komen aan de instructietafel voor extra instructie en begeleiding. 

  planbord