In groep 4 tot en met 8 werken we met de methode 'Estafette lezen´.

De methode sluit aan op ´Veilig Leren Lezen´ van groep 3. De methode bouwt voort op het eindniveau ´aanvankelijk lezen´ dat leerlingen bereiken na Veilig Leren Lezen in groep 3. In groep 4 en 5 krijgen de kinderen vier lessen van 45 minuten per week.

estafette

Het accent ligt op het aanleren van een technische leesvaardigheid, waarbij onderscheid wordt gemaakt in correct lezen, vlot lezen en vloeiend lezen. Bij correct lezen gaat het om het foutloos lezen van woorden, zinnen of teksten. Vervolgens leren kinderen vlot te lezen, het leestempo gaat omhoog. Bij vloeiend lezen kan een kind zonder haperingen en met een goede intonatie lezen en komt de inhoud van de tekst centraal te staan.

Met Estafette bieden we kinderen leesonderwijs op maat. De leesprestaties bepalen de aanpak voor iedere leerling afzonderlijk. Estafette kent 3 verschillende aanpakken. Aanpak 1 voor risicolezers met begeleiding en extra leestijd én meer instructie. Aanpak 2 voor methodevolgers met een klassikale basisinstructie en zelfstandig werken en aanpak 3 voor de snelle lezers met een minimale instructie, volop zelfstandig werken en veel vrijheid in lezen.

Elke les begint met een introductie voor alle leerlingen en samen met de hele groep sluit de les ook weer af. Na de introductie krijgen de lezers van aanpak 3 een korte werkinstructie. Zij werken vervolgens zelfstandig verder. De leerlingen van de tweede en eerste aanpak krijgen een basisinstructie. Zij verwerken de opdrachten daarna zelfstandig of met ondersteuning.

Snelle lezers werken met een minimale instructie aan hun eigen leesontwikkeling.  Ze maken opdrachten uit een speciaal werkboek ´de Estafetteloper´. Hiermee lezen deze kinderen de Estafette leesboeken sneller en kiezen vervolgens zelf boeken. De opdrachten die ze daarbij maken, zijn vooral gericht op leesbeleving en leesbevordering. Iedere week wordt er tijd vrij gemaakt om de voortgang met de leerkracht te bespreken.

Welke aanpak bij een leerling past, bepalen we op basis van toetsscores. De kinderen worden getoetst met de controletaak van Estafette, de woordleestoets DMT (Drie Minuten Toets) en de AVI toetskaarten. Op basis van deze toets gegevens stellen we vast welke aanpak het meest doeltreffend is voor uw kind.