Als we een volwassene vloeiend zien schrijven, dan lijkt het schrijven zo eenvoudig. Niets is echter minder waar. Voordat een kind de schrijftaal goed beheerst, moet het aan verschillende voorwaarden voldoen.

Een belangrijke factor bij het leren schrijven is de motoriek. Zowel de ruimtelijke oriƫntatie, grove motoriek, handcoƶrdinatie, als de fijne motoriek moeten goed ontwikkeld zijn. In Pennenstreken wordt daarom systematisch aandacht besteed aan de motorische ontwikkeling.

Verder is het van belang dat het kind de symbolen of lettertekens goed weet te vormen. Het technisch schrijven is in feite een complexe combinatie van veel deelbewegingen, die pas na veel oefenen op elkaar ingespeeld raken. Daarom leren we de schrijfletters en cijfers aan met behulp van zowel de verbale, visuele als motorische ondersteuning. In Pennenstreken kunnen de letters meteen in een lopend schrift geschreven worden.

Wanneer we de schrijftaal koppelen aan wat gelezen is, dan ontstaat er voor het kind een eenheid tussen lezen, schrijven en spellen binnen het taalonderwijs. Het kind leest het woord in leesletters en schrijft de schrijfletter.

In het begin van groep 3 leert de leerling dus de letter schrijven die op die dag wordt aangeboden. Doordat er steeds meer letters bijkomen ontstaan vanzelf geschreven woorden. Eerst staan de letters van de woorden nog los van elkaar, maar aan het eind van groep 3 leren ze die aan elkaar te schrijven.

Al vrij snel kan het kind zich in schrijfletters uitdrukken. Het kind schrijft een woord of verhaaltje bij een tekening. Het kind wil met behulp van de tekening en de schrijftaal vertellen wat het heeft geleerd, ervaren en beleefd.
schrijven