Sinds de oprichting van de Karel Eykman School, rekenen de kinderen uit de methode Wereld in Getallen. De nieuwste versie bevat nog meer oefening en herhaling. Er is een weektaak voor zelfstandig werken en praktische differentiatie op drie niveau's.

De wereld in getallen heeft een vaste weekopbouw. Elk rekenonderwerp wordt op een vaste dag in de week behandeld. Dit geeft kinderen houvast. Zo is bijvoorbeeld elke 3e les van de week gewijd aan meten, meetkunde, tijd en geld rekenen.

Elke les duurt 50 tot 60 minuten en heeft steeds dezelfde opbouw. Zo start de les standaard met een automatiseringsoefening. Daarop volgt de instructie, waarbij één doel centraal staat. Vervolgens oefenen de kinderen met de nieuwe lesstof.

Tijdens het laatste onderdeel van iedere rekenles werkt ieder kind zelfstandig en op zijn of haar eigen niveau aan de weektaak. In die opgaven komt alleen behandelde stof aan bod. Zo leren de kinderen om zelf problemen op te lossen en hun werk te plannen. Bij de weektaak horen ook oefeningen op de computer. De digibord software ondersteunt iedere rekenles.

De kinderen werken uit een omkeerboek. Aan de ene kant zit het lesboek voor de instructie. Aan de andere kant het takenboek voor de weektaken.

In de weektaak differentieert de methode op 3 niveaus: 1 ster (minimum), 2 sterren (basis) en 3 sterren (plus).

Na elke klassikale instructie krijgen de rekenzwakke kinderen verlengde instructie in het bijwerkboek. Zij krijgen één oplossingsstrategie aangereikt. Doordat de overige kinderen zelfstandig werken, kan de leerkracht zich helemaal richten op deze instructie.

Voor rekensterke kinderen is er het pluswerkboek. In het pluswerkboek staan verrijkingsopgaven voor de kinderen die na het plusniveau in de weektaak nog meer aankunnen.