Methodes - Middenbouw

De Karel Eykman School maakt gebruik van de nieuwste methodes. Hieronder vertellen we over de inhoud en manier van werken in de diverse bouwen.

Bewegingsonderwijs

Vanaf groep drie krijgen de kinderen twee keer in de week bewegingsonderwijs. Beide lessen worden door vakleerkrachten gegeven aan de hand van de methoden “Basislessen bewegingsonderwijs” en het Basisdocument.

Sinds de oprichting van de Karel Eykman School, rekenen de kinderen uit de methode Wereld in Getallen. De nieuwste versie bevat nog meer oefening en herhaling. Er is een weektaak voor zelfstandig werken en praktische differentiatie op drie niveau's.

Als we een volwassene vloeiend zien schrijven, dan lijkt het schrijven zo eenvoudig. Niets is echter minder waar. Voordat een kind de schrijftaal goed beheerst, moet het aan verschillende voorwaarden voldoen.

'Taal actief' is de methode voor Taal & Spelling. Tijdens de taallessen worden de volgende taaldomeinen behandeld: woordenschat, taal verkennen, spreken & luisteren en schrijven.

In groep 3 gebruiken wij de methode Veilig leren lezen. In 2016-2017 zijn we gestart met de nieuwste versie: De Kimversie. De didactiek van deze versie is aangepast op basis van wetenschappelijke ontwikkelingen en praktijkervaringen. Hierover leest u verderop meer.

In groep 4 tot en met 8 werken we met de methode 'Estafette lezen´.

De methode sluit aan op ´Veilig Leren Lezen´ van groep 3. De methode bouwt voort op het eindniveau ´aanvankelijk lezen´ dat leerlingen bereiken na Veilig Leren Lezen in groep 3. In groep 4 en 5 krijgen de kinderen vier lessen van 45 minuten per week.