Blink Wereld is een totaalpakket voor de vakken geschiedenis (Eigentijds), aardrijkskunde (Grenzeloos) en natuur en techniek (Binnenstebuiten) voor groep 3 t/m 8. 

Blink Wereld werkt vanuit het principe 'voelen is onthouden':

⦁ Blink Wereld zet leerlingen aan om zelf na te denken, en zelf te ervaren en te ontdekken.

⦁ Elke les bevat een nieuwe uitdaging; een vraag die leerlingen zelf gaan beantwoorden. 

⦁ Blink Wereld laat kinderen stap voor stap ontdekken en ervaren. Met prachtige foto’s, duidelijke animaties, mooie verhalen en praktische doe-opdrachten.

⦁ Kinderen begrijpen de leerstof sneller en onthouden het beter omdat ze met Blink Wereld zelf zien, voelen en samen beleven.

Eigentijds brengt geschiedenis dichtbij met spannende verhalen die je als leerkracht zelf voorleest of vertelt, en met platen op het digibord waarin je steeds nieuwe dingen ontdekt. De methode zuigt kinderen de geschiedenis in door de spannende verhalen en sprekende illustraties. Ook de bijbehorende muziek, stemmen en geluiden helpen leerlingen om zich te verplaatsen in een andere tijd. Alsof Floris de Vijfde gisteren nog in zijn Muiderslot gevangen zat. In de lessen leven kinderen zich in en leren ze kritisch te denken. Bijvoorbeeld door een brief te schrijven als soldaat in de Eerste Wereldoorlog of door te ervaren hoe je kon overleven in de tijd van jagers en boeren.

Grenzeloos bevat elke les een vraag die leerlingen zelf gaan beantwoorden. Hoe komt een fossiel van een zeedier bovenop een berg? Wat zit er eigenlijk in een kroket? Hoe helpt een satelliet bij het maken van een plattegrond? In de lessen beleven kinderen de wereld en bepalen ze hun eigen standpunt in de wereld. Bijvoorbeeld door te onderzoeken hoe mensen in andere landen en werelddelen leven, te ontdekken wat er zo bijzonder is aan de Nederlandse cultuur en wat er gebeurt als je samen speelt dat je de Europese Unie bent. Grenzeloos is ontwikkeld in samenwerking met teamleden uit de redactie van het tijdschrift National Geographic Junior.

Binnenstebuiten start ook iedere les met een prikkelende vraag: Hoe kun je een tornado maken? Hoe erg is het wanneer jouw favoriete dier uitsterft? Hoe kun je veilig een stroomdraad aanraken? Kinderen ontdekken en onderzoeken zelf aan de hand van een vraag gestuurd lesmodel. In de lessen gaan kinderen zelf ontwerpen en innoveren. Ze bedenken eigen designs, ontwerpen een diervriendelijke plek in Artis, starten een eigen limonadefabriek of beschrijven een eigen proefje dat laat zien hoe luchtdruk werkt. Samen met wetenschappers en het Science Center Nemo zijn er vele leerzame, leuke proefjes ontwikkeld waarmee kinderen de wereld zelf ontdekken. 

Het pakket voor groep 3 bestaat uit drie thema’s (12 lessen) en het pakket voor groep 4 uit zes thema’s (24 lessen). De thema’s bestaan uit vier lessen, waarvan de vierde les echt een ‘maak-les’ is. De lessen duren ongeveer 30-40 minuten. Bij alle thema’s is apart aandacht voor de opbouw van woordenschat. Elke les begint klassikaal op het digibord. Daarnaast hebben de leerlingen een eigen doeboekje. In dit boekje maken zij opdrachten en staan extra informatiebronnen.

In groep 3 zijn er drie thema’s: een voor geschiedenis, een voor natuur en een voor aardrijkskunde. De thema’s zijn: Mijn geschiedenis, Op wereldreis en Beestjes in de buurt.

In groep 4 worden de vakken meer herkenbaar, zodat er een logische overgang is naar groep 5. Er zijn zes thema’s voor groep 4: twee voor geschiedenis, twee voor aardrijkskunde en twee voor natuur en techniek. De thema’s zijn: Oer-lang geleden, Honderden huizen, Op ruimtereis!, Kijken naar vroeger, De wereld rond en Slimme uitvindingen.

Vanaf groep 5 zijn er voor ieder vak vier thema’s met ieder vijf lessen (en per thema een toets). Met deze 20 lessen per methode per jaar worden alle kerndoelen volledig gedekt en herhaald. De lessen worden gegeven in 45 tot 60 minuten.

De kinderen krijgen de lessen via het digibord. Van leesboeken wordt geen gebruik gemaakt, maar wel van bronnenboeken. Op deze manier kunnen de lessen goed up to date gehouden worden.

Alle lessen gaan van start met een ”powerpoint” presentatie, waarin duidelijk naar voren komt wat de kinderen gaan leren en doen. Tijdens de les verwerken de kinderen de geleerde stof in hun werkschrift. In de lessen zijn ook proefjes en techniekactiviteiten verweven. Er wordt veel gebruik gemaakt van I-pads en computers.

Topografie

De kinderen van groep 6 krijgen ongeveer om de 6 weken een topotoets. In groep 6 wordt Nederland behandeld, in groep 7 Europa en in groep 8 de wereld. Per keer gaat er een blinde kaart mee en een kaart met alle plaatsen/landen e.d. erop. De kinderen krijgen dit mee als huiswerk om te leren.