We werken met de methode'Estafette lezen'. Met deze methoden wordt extra aandacht besteed aan het tempo lezen, maar ook aan de intonatie.

We werken met deze methode op 3 niveaus. De groep die het lezen al goed beheerst, werkt in zijn eigen tempo door het boek en leest in een eigen leesboek. Er worden regelmatig leesteksten voorbereid die dan harop worden voorgelezen in de leesstoel.

De tweede groep werkt iets sneller door het lees- en werkboek. Zij mogen het zelfstandig doen met een introductie van de leerkracht en een gezamenlijke afsluiting.

De derde groep oefent ook vooral op tempo en op lastige woorden. Dit doen we door middel van hardop voorlezen, nalezen en koorlezen. Ook worden er woorden op het bord geflitst die ze steeds vlugger moeten lezen. We lezen gezamenlijk de tekst en beantwoorden hier vragen over.