Methodes - Bovenbouw

De Karel Eykman School maakt gebruik van de nieuwste methodes. Hieronder vertellen we over de inhoud en manier van werken in de diverse bouwen.

Bewegingsonderwijs

Vanaf groep drie krijgen de kinderen twee keer in de week bewegingsonderwijs. Beide lessen worden door vakleerkrachten gegeven aan de hand van de methoden “Basislessen bewegingsonderwijs” en het Basisdocument.

We werken met de methode'Estafette lezen'. Met deze methoden wordt extra aandacht besteed aan het tempo lezen, maar ook aan de intonatie.

Blink Wereld is een totaalpakket voor de vakken geschiedenis (Eigentijds), aardrijkskunde (Grenzeloos) en natuur en techniek (Binnenstebuiten) voor groep 3 t/m 8.