Sinds enige tijd is het vak techniek een verplicht onderdeel van het lesaanbod op de basisschool. Op onze school werken we met de 'Techniek Torens'.

De 'Techniek Torens' is een kant en klare 'methode' voor techniek voor groep 1 tot en met 8 op de basisschool.

'Techniek Torens' bestaat uit een aantal kasten (fraai vormgegeven kasteeltorens, 1 kast voor iedere bouw) met daarin alles wat je nodig hebt om per leerjaar 10 lessen techniek per groep te verzorgen (leskisten met daarin o.a. opdrachtbladen en de benodigde materialen).

De totale lessenserie vormt een doorgaande leerlijn waarmee de kerndoelen voor techniek worden afgedekt.

We organiseren techniek middagen in de groepen 3 en 4, waarbij ouders kleine groepjes kinderen begeleiden bij het uitvoeren van de opdrachten.