Blits 2 is een vernieuwde methode voor studievaardigheden.

Op de basisschool leer je de basis: taal, rekenen, wereldoriëntatie en creatieve vakken als tekenen en muziek. Die vakken zijn cruciaal maar niet toereikend voor kinderen van deze tijd. Via allerlei kanalen komt er informatie op ze af. Hoe selecteer je daaruit de juiste informatie? En hoe beoordeel en verwerk je die? Bij veel kinderen ontbreekt deze basis aan studievaardigheden nog die ze nodig hebben in hun latere schoolcarrière.
Informatie uit allerlei verschillende bronnen kunnen selecteren, beoordelen, verwerken en toepassen is in onze moderne maatschappij onmisbaar. Deze studievaardigheden oefenen kinderen met de methode Blits 2. U kunt dan denken aan leren studeren, het begrip van verschillende soorten (studie)teksten, kaartlezen, het aflezen en interpreteren van schema’s, tabellen en grafieken. De kinderen in groep 6, 7 en 8 krijgen elke week een les van 45 minuten. Bij deze methode gebruiken de kinderen een tekstboek, werkboek en toetsboek en maken we gebruik van interactieve digibordsoftware,

Blits 2 is helemaal geactualiseerd – inclusief 21e-eeuwse vaardigheden. Aangezien internet de meest gebruikte informatiebron is van deze tijd, besteedt de vernieuwde Blits veel aandacht aan internetvaardigheden en mediawijsheid.