Een methode als een boeiend boek? Ja, het kan. Want Grip op lezen staat boordevol spannende en grappige verhalen die kinderen van A tot Z boeien.

Met herkenbare teksten in een superleuke vormgeving houdt Grip op lezen de aandacht vast. De methode start in het midden van groep 4. De kinderen krijgen één les van 45 minuten per week.

Grip op lezen is een compacte methode met een zeer efficiënte didactiek. Kinderen leren begrijpend en studerend lezen aan de hand van zeven leesstrategieën. Alle strategieën worden steeds afzonderlijk aangeleerd, zodat de kinderen duidelijke handvatten krijgen om elke tekstsoort te lezen en te interpreteren. Elke leesstrategie komt in elk leerjaar van groep 4 tot en met 8 terug. De strategieën worden steeds verder uitgebreid.

De zeven leesstrategieën van Grip op lezen vindt u in het volgende overzicht.
1. Doel bepalen; Waarom lees ik de tekst? 
2. Voorspellen; Waar gaat de tekst over? 
3. Voorkennis ophalen; Wat weet ik al over het onderwerp? 
4. Herstellen; Wat doe ik als ik het niet meer snap? 
5. Vragen stellen; Welke vragen zie ik? 
6. Visualiseren; Welk plaatje past bij de tekst? 
7. Samenvatten; Hoe vat ik de tekst samen?
Kinderen moeten uiteenlopende teksten leren herkennen en interpreteren. Bijvoorbeeld een gedicht, een nieuwsartikel, een gebruiksaanwijzing of een reclametekst. Grip op lezen bevat dus een grote variatie aan tekstsoorten.

Voor een goed begrip van de tekst legt Grip op lezen moeilijke woorden uit. Ook de tekstbegrippen die nodig zijn bij begrijpend en studerend lezen, worden aangeboden. De teksten in de methode zijn geschreven op een AVI-niveau dat de gemiddelde leerling al een half jaar eerder heeft bereikt. Zo vormt de technische leesvaardigheid geen belemmering voor het oefenen van begrijpend lezen.
Bij Grip op lezen wordt gebruikgemaakt van modeling. Bij elke instructie les gebruikt de leerkracht de eerste tekst om hardop denkend voor te doen hoe je een strategie toepast. De kinderen kunnen op die manier de verschillende kleine stapjes die de leerkracht maakt precies volgen.

De methode bestaat voor de kinderen uit een tekstboek, een werkboek en een toetsboek. Voor Grip op lezen is speciale digibordsoftware ontwikkeld die de lessen verrijkt en interactief maakt. Strategiefilmpjes, gesproken teksten en extra lessen met uitstapjes naar de actualiteit geven meer betekenis en inhoud aan de stof.