Uw kind zit op school om te leren. Maar wat is belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind?

Natuurlijk… lezen, schrijven, rekenen, taal. En alle kennis die nodig is om de wereld om hen heen te kunnen begrijpen. Maar er is méér! Want onderzoek wijst uit dat het essentieel is voor kinderen
om een aantal vaardigheden goed te beheersen. Dat zijn: besef van jezelf, zelfmanagement, besef van de ander, relaties hanteren en keuzes maken. Als kinderen weten waar ze goed in zijn en waar
hun grenzen liggen, hun (heftige) emoties zelf kunnen reguleren, zich kunnen inleven in anderen, vriendschappen kunnen onderhouden en verantwoorde keuzes kunnen maken, zijn ze veel beter
in staat om succesvol te kunnen meedoen aan onze samenleving. En precies die vaardigheden ontwikkelen we op onze school met de methode Kwink voor sociaal-emotioneel leren.
In deze eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar krijgt u korte informatie over de lessen 1 tot en met 5.

De eerste vijf lessen van Kwink:

  • Les 1: Samen werken aan een veilige groep (1).
    Over: de voorwaarden om tot een gezellige en sociale groep te komen. Inclusief afspraken (normen) en begrijpen wat belangrijk is (waarden).
  • Les 2: Samen werken aan een veilige groep (2).
  • Les 3: Positieve communicatie. Over: Aanleren van invoelende en weloverwogen communicatie met behulp van een basistechniek die kinderen vaker kunnen toepassen.

  • Les 4: Omgaan met conflicten. Over: Aanleren van een techniek die kinderen helpt om op een goede manier met een conflict te kunnen omgaan. Voor zichzelf en met anderen.

  • Les 5: Samenwerken met verschillende klasgenoten. Over: Iedereen is anders. Iedereen heeft een andere rol in de groep. Hoe ga je daar goed mee om.

Koelkastposter voor thuis

Er is weer een nieuwe Koelkastposter voor thuis. Met deze speelse poster, die u een prominente plek op bijvoorbeeld de koelkast thuis kunt geven, gaat u in gesprek met
uw kind over sociaal-emotionele thema’s en emoties. En u komt samen in actie met de spelletjes op de poster. Vraag er de leerkracht van uw kind naar of klik hier voor
meer info.