Trefwoord is de methode voor godsdienstige en levensbeschouwelijke vorming voor het primair onderwijs op onze school.

Trefwoord brengt met behulp van leefthema's twee werkelijkheden bij elkaar: de belevingswereld van het kind - in de hedendaagse, multiculturele en religieuze samenleving - en de wereld van de bijbel. In dit treffen van twee werelden leert het kind in dubbel opzicht. De eigen levenservaringen dragen er toe bij de bijbelverhalen beter te begrijpen. Omgekeerd biedt de bijbel een andere blik op de dagelijkse werkelijkheid. Het is een ontmoeting waaraan kinderen vooral ook van elkaar leren.

Trefwoord biedt materiaal voor elke dag dat voor een deel ook zichtbaar is op het digibord. Zo is er een afbeelding bij ieder thema en een digitaal scheurkalenderblad voor iedere schooldag.