Julia Mone

 Hallo,

Ik ben Julia en ik ben 10 jaar en zit in groep 7a. Mijn hobby’s zijn atletiek en tekenen. En ik zit in de leerlingenraad!
Waarom zit ik in de leerlingenraad? Omdat ik er vorig jaar ook in zat.


Vorig jaar deden we maar weinig vanwege corona en daarom mochten we er weer in en niemand wou eruit. Omdat onze klassen gesplitst zijn, zit iedereen die vorig jaar in groep 6 in de leerlingenraad zat nu in 7a. Dat was voor de kinderen van groep 7b minder leuk, want zij moesten nog stemmen wie erin mocht. Uiteindelijk is alles goed gekomen en nu zit ik erin! Ik wil graag mijn mening uiten.


Vorig jaar zat ik erin omdat ik goede ideeën had. Ook konden andere kinderen hun ideeën aan mij vertellen en dan nam ik die mee. Alleen bleek wel dat veel ideeën niet konden omdat die hang-jongeren aantrokken op het plein.


Nu heb ik nog geen nieuwe ideeën, maar die komen nog wel. Ik wil graag bereiken dat er weer nieuwe dingen komen waar kinderen blij mee zijn!

Groetjes,


Julia Moné

bezoek.jpg