Maya SokMijn naam: Maya
Mijn leeftijd: 9 jaar
Mijn hobby’s zijn: korfbal turnen
Ik zit in groep 6c
Ik wil in de leerlingenraad omdat ik een schonere school omgeving wil. Op het schoolplein ligt vaak troep, maar er is geen prullenbak om het in doen. Ook vind ik sommige regels in groep 6 niet leuk, zoals geen eigen etui mogen hebben.
Ik verwacht van de leerlingenraad dat ik kan helpen om te zorgen dat iedereen het fijn heeft op school.

foto kristal.jpg