Op de KES werken we met de methodes 'Bewegings Onderwijs in het speellokaal' en 'Basislessen Bewegingsonderwijs'. De groepsleerkrachten geven de spellessen en Ellen Wijga verzorgt de overige onderdelen

, zoals matten, wandrek, het werken aan een goede conditie, ringen, enzovoorts. In de groepen 1 en 2 worden beide gymlessen door de groepsleerkracht in het speellokaal gegeven.

Bij deze methodes staat het bewegen van de kinderen centraal. Het op een goede manier omgaan met andere kinderen en het bieden van hulp van zowel medeleerlingen als leerkracht is een net zo belangrijke onderdeel tijdens alle gymlessen. Er wordt zowel in de spellessen als tijdens de lessen met materialen in groepjes gewerkt, zodat alle kinderen hun gymtijd optimaal gebruiken.

We volgen het leerlingvolgsysteem van de Stichting Motorische Remedial Teaching (MRT). Bij iedere leeftijdsgroepen behoren normen, waarop wij de kinderen kunnen beoordelen. Om een voorbeeld te noemen: een kleuter van 5 jaar moet zonder problemen over een bank kunnen lopen; de norm voor een kind van 6 jaar is het lopen over een balk van 10 cm en een leerling van 7 jaar kan over een lat van 7 cm. lopen.

Op een aantal onderdelen die betrekking heeft op de motoriek van het kind wordt de leerling getoetst. De eerste keer gebeurt dit in groep 1 en 2 tijdens de spellessen in het speellokaal en in groep 3 tijdens de lessen in de gymzaal. In individuele gevallen zal dit ook nog in de overige groepen kunnen plaatsvinden.

Als een kind bang is om in een wandrek te klimmen of niet durft te duikelen op de mat, ballen heel eng vindt, dan bieden wij als school de mogelijkheid om in een klein groepje op de dinsdagmorgen te oefenen.

De gemeente Amstelveen heeft jaren achtereen MRT geboden aan kinderen uit Amstelveen, maar om financiƫle redenen is dit wegbezuinigd. We zijn blij, dat wij als school deze kinderen kunnen begeleiden.