Uit onderzoek is gebleken dat het zinvol is om bij oudste kleuters te kijken in hoeverre zij over voldoende vaardigheden beschikken die een relatie hebben met het leren lezen. We hebben al een aardige indruk gekregen hoe de kinderen werken met het ontwikkelingsmateriaal en hoe ze meedoen met de gerichte taalactiviteiten in de kring. Om nauwkeurig te kunnen observeren, hebben we gekozen voor een individuele screening die ongeveer 15 minuten zal duren.

In samenwerking met de schoollogopedie nemen we in januari bij alle kinderen uit groep 2 deze screening af. Er komen onder andere onderdelen aan bod die te maken hebben met beginnende letterkennis, het snel benoemen van kleuren en het kunnen onderscheiden van de beginklank van een woord.

De uitkomsten bieden ons de mogelijkheid om het onderwijs op het gebied van de leesvoorwaarden, specifiek af te stemmen op de groep of waar nodig op het individuele kind.

Karine Emons, schoollogopedist