Ondersteuning - onderbouw

vlnr. Marjanne Koops, Jidske Lindhout, Marianne Kwant en Wilma Rietveld 

Op de Karel Eykman School werkt een groot aantal enthousiaste collega's. Allen dragen gezamenlijk zorg voor de kwaliteit van het onderwijs. De groepsleerkracht is de eerst verantwoordelijke persoon voor de zorg aan de kinderen. Drie leerkrachten houden zich speciaal bezig met de organisatie van de extra ondersteuning aan leerlingen. Daarnaast maakt Wilma Rietveld deel uit van het ondersteuningsteam.

 

Op de KES werken we met de methodes 'Bewegings Onderwijs in het speellokaal' en 'Basislessen Bewegingsonderwijs'. De groepsleerkrachten geven de spellessen en Ellen Wijga verzorgt de overige onderdelen

Uit onderzoek is gebleken dat het zinvol is om bij oudste kleuters te kijken in hoeverre zij over voldoende vaardigheden beschikken die een relatie hebben met het leren lezen.