Ondersteuning - instanties

vlnr. Marjanne Koops, Jidske Lindhout, Marianne Kwant en Wilma Rietveld 

Op de Karel Eykman School werkt een groot aantal enthousiaste collega's. Allen dragen gezamenlijk zorg voor de kwaliteit van het onderwijs. De groepsleerkracht is de eerst verantwoordelijke persoon voor de zorg aan de kinderen. Drie leerkrachten houden zich speciaal bezig met de organisatie van de extra ondersteuning aan leerlingen. Daarnaast maakt Wilma Rietveld deel uit van het ondersteuningsteam.

Vanaf 1 januari 2015 zijn veel zorgtaken, zoals de Jeugdhulp, van het Rijk overgeheveld naar de

gemeenten. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van bijvoorbeeld de Jeugdhulp:

Jeugdbescherming, Jeugd-AWBZ en Jeugd-GGZ.

Verschillende instanties publiceren informatie die nuttig is voor ouders.

prijsuitreiking.jpg