Binnen gezinnen blijken er veel vragen, twijfels en problemen te bestaan over de televisie in huis. Kinderen, maar ook volwassenen, kijken graag televisie.

Daar zijn heel wat goede redenen voor: het biedt ontspanning; kinderen vinden het gezellig om samen televisie te kijken. Ze praten bij wat ze zien; ze lachen er samen om en als het te eng wordt, kruipen ze even op schoot; sommige programma's moet je gezien hebben, anders kan je er de volgende dag niet over meepraten; televisiekijken is lekker makkelijk. Daarmee hoef je je nooit te vervelen.

Televisie als informatiebron
Kinderen kunnen van de televisie veel leren: ze komen te weten waarom de wereld er uitziet zoals nu; de televisie brengt ze op nieuwe ideeën en gedachten. Ze krijgen een bredere kijk. Van de soapseries 'leren' kinderen van alles: bijv. hoe je je moet gedragen of juist niet, hoe je met verliefdheid om moet gaan en wat de laatste mode is. Ouders doen er goed aan om kinderen te vertellen dat de werkelijkheid sterk vertekend wordt weergegeven. In het echt zijn de meeste dingen veel minder dramatisch. Kinderen blijken het meeste te leren als zij samen met de ouders kijken. Dan kunnen ze om toelichting vragen en uitleg krijgen.

Geweld op de televisie
Over al het geweld en de agressie op de televisie, maken ouders zich grote zorgen. Dat is terecht. Op televisie is veel geweld te zien, vooral in series en films. Uit onderzoek is gebleken dat televisiegeweld: invloed heeft op het gedrag. Kinderen kunnen nieuwe vormen van agressief gedrag leren. Kinderen met al agressief gedrag lopen de kans om nog agressiever te worden; de emoties van kinderen kunnen beïnvloeden. Hard geweld kan afschuw oproepen of kinderen bang maken. Hoe vaker kinderen geweld zien, hoe minder het ze gevoelsmatig raakt waardoor gezonde angstreacties verdwijnen; invloed heeft op de normen en waarden van kinderen. Gespeeld geweld kan een verkeerd idee van de werkelijkheid geven. Door veelvuldig geweld te zien, kunnen kinderen toleranter worden over geweld en accepteren daardoor geweld als middel om problemen op te lossen. Ouders kunnen ervoor zorgen dat hun kinderen bepaalde programma's niet zien. Bij jonge kinderen is dat simpel door bijv. het kinderslot te gebruiken. Bij oudere kinderen is meekijken vaak beter, omdat 'verboden' programma's extra aantrekkelijk zijn en zij vaak genoeg kansen hebben om deze programma's toch te zien.

Televisie en gezondheid
Bij televisiekijken is het goed als de kamer voldoende verlicht is. Kijkende ogen worden dan minder snel moe. Televisiekijken mag niet de plaats innemen van gezonde beweging. Kinderen die veel kijken, doen minder aan lichaamsbeweging. Zij hebben ook vaker slechte eetgewoonten en meer last van vetzucht. Minder kijken betekent ook vaak minder snoepen. Tekort slapen komt voor bij kinderen die maar niet in slaap kunnen vallen bijv. omdat ze meteen na het televisiekijken in bed zijn gestopt. Aangrijpende beelden kunnen het kind zo onrustig maken dat het niet slaap kan komen. Bovendien kunnen ze er ook nog eng van gaan dromen of zelfs bedplassen. De indrukken van de televisie verdwijnen gemakkelijker als voor het slapen gaan wat wordt voorgelezen of een spelletje wordt gedaan.

Afspraken
Televisiekijken gebeurt het meest in de huiskamer en daarom heeft het altijd invloed op het gezinsleven. Dat is een goede reden om afspraken te maken over hoeveel wordt er gekeken, wanneer en waar kijkt ieder naar? Ouders zijn in veel opzichten een voorbeeld voor hun kinderen, zo ook bij televisiekijken. Leer daarom kinderen bewust te kiezen voor de televisie. Zet de televisie pas aan als je weet wat er komt en zet hem ook weer uit als het programma is afgelopen. Met een tweede televisie worden eventuele kijkproblemen opgelost. Nadeel is dat ouders minder controle hebben over de programma's waar naar gekeken wordt. Afspraken maken over de tijdstippen waarop de televisie aanstaat, gaan dan ook minder gemakkelijk.