Ondersteuning - GGD

vlnr. Marjanne Koops, Jidske Lindhout, Marianne Kwant en Wilma Rietveld 

Op de Karel Eykman School werkt een groot aantal enthousiaste collega's. Allen dragen gezamenlijk zorg voor de kwaliteit van het onderwijs. De groepsleerkracht is de eerst verantwoordelijke persoon voor de zorg aan de kinderen. Drie leerkrachten houden zich speciaal bezig met de organisatie van de extra ondersteuning aan leerlingen. Daarnaast maakt Wilma Rietveld deel uit van het ondersteuningsteam.

De jeugdgezondheidszorg houdt zich bezig met een gezonde ontwikkeling en opvoeding voor alle kinderen van 0-19 jaar.

Waarom zijn computerspelletjes zo geliefd? Computerspellen lijken in meerdere opzichten op televisie: via beelden en geluiden worden allerlei avonturen gepresenteerd.

De ziekteverschijnselen treden op één tot drie dagen na besmetting en doen zich voor als buikkrampen en diarree, misselijkheid en overgeven, hoofdpijn en / of lichte koorts.

Het belang van een goede hygiëne, want niemand zit graag naast iemand die stinkt in de klas. Een goede lichaamshygiëne heeft dus een sociale functie.

Je rug
Normaal gesproken is je rug vanaf achteren gezien recht. Van opzij gezien is je rug bovenaan bol en onderaan hol.

Er wordt vaak gedacht dat seksuele opvoeding alleen gaat over de voortplanting. Maar seksuele opvoeding gaat over veel meer.

Problemen bij het slapen, komen bij kinderen regelmatig voor. Ze kunnen zich voordoen bij het inslapen of in de verschillende fasen van de slaap.

Binnen gezinnen blijken er veel vragen, twijfels en problemen te bestaan over de televisie in huis. Kinderen, maar ook volwassenen, kijken graag televisie.