Sinds dit schooljaar is Margreet Ames gestart als schoolmaatschappelijk werker in school, specifiek gericht op kortdurende trajecten.

We financieren deze voorziening uit de zogenaamde passend onderwijs gelden. Op woensdag is zij gemiddeld 1x per twee weken op school en daarnaast worden gesprekken ook op andere dagen afgesproken.

 Bij welke kinderen kun je denken aan SMW?

  • die opvallen door hun gedrag
  • die niet lekker in hun vel zitten
  • die last hebben van onzekerheid of faalangst
  • die moeite hebben met het oplossen van conflicten tijdens het buitenspelen
  • die eerst doen en dan denken
  • die in de knoop zitten omdat er in de thuissituatie problemen spelen.

In een laagdrempelig en kortdurend traject (variërend van 3 tot 7 gespreksmomenten) kunnen we hieraan werken om het op te lossen of om meer duidelijkheid te krijgen over de oorzaak en oplossing voor langere termijn. Wanneer problemen helder zijn en een meer langdurig traject vragen, is één van onze jeugdhulpverleners (Esther Karssen of Marte Niemeijer) helpend om in samenspraak met ouders een passende verwijzing te maken.

Margreet werkt in de driehoek met ouders en school samen, zodat het kind gesteund wordt in het aanleren van nieuwe vaardigheden. Ouders en leerkrachten zijn immers dagelijks met een kind in contact. Een traject wordt dan ook gestart en geëvalueerd samen met de leerkracht en de intern begeleider. Bij de start maken we met elkaar een plan wat past bij de mogelijkheden van dat moment.

Aanmelding SMW bij de IB’er.