Als je dagelijks als groepsleerkracht met de kinderen uit je klas optrekt, leer je de kinderen goed kennen.

Regelmatig houden we u als ouder op de hoogte van de ontwikkeling van uw kind middels het rapport, oudergesprekken en 10-minutengesprekken. Het is goed de voortgang in de ontwikkeling met u als ouder te bespreken en ook met de interne begeleider (i.b.-er).

"De interne begeleider kijkt over de schouder van de groepsleerkracht mee", deze leerling-bespreking is daar een vorm van.

Op de Karel Eykman School is er voor alle groepen een intern begeleider:
Marjanne Koops (groep 1 tot en met 5)
Marianne Kwant (groep 6 tot en met 8)

Groepsbespreking
We kennen ook de groepsbespreking. Deze vindt twee keer per jaar plaats. De leerkracht bespreekt alle leerlingen met de i.b.-er. Dan worden de laatste observatie- en eventuele toetsgegevens besproken, zonodig wordt teruggegrepen op eerder gemaakte afspraken en wordt het verloop van bijvoorbeeld een handelingsplan bekeken.

Intervisie
Naast deze groepsbesprekingen voeren we ook drie keer per jaar bouwbesprekingen. Daarbij zijn alle leerkrachten uit één bouw betrokken en besteden we uitgebreid aandacht aan leerlingen die meer zorg en aandacht nodig hebben. Leerkrachten stellen elkaar vragen en geven elkaar tips en ideeën om aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van deze leerlingen.

Consultatie
De leerkracht komt met een hulpvraag over een leerling bij de intern begeleider. Samen wordt er bekeken welke begeleiding er nodig is.