Iedere school heeft een schoolplan. Hierin staat het beleid van de school beschreven. Welke doelen streeft de school na?

Hoe is het onderwijsaanbod van groep 1 t/m 8? Welke methodes worden er gebruikt en hoe? Het groepsplan wordt afgeleid van het schoolplan. Hierin staan de doelstellingen vermeld voor de betreffende groep, met de bijbehorende methodes en didactiek. Uit het groepsplan komt het handelingsplan voor een individuele leerling voort.

Wat is dat eigenlijk? Omdat niet alle ouders er op school mee te maken hebben, willen we u daar graag iets meer over vertellen...

De ontwikkeling van uw kind wordt structureel nauwkeurig gevolgd aan de hand van methodegebonden toetsen en methode onafhankelijke toetsen van het Cito. Dit is het digitale leerlingvolgsysteem op school. Op elke school zijn kinderen die meer aandacht of ondersteuning nodig hebben. De afspraken rond deze extra ondersteuning worden vastgelegd in een handelingsplan. Het handelingsplan is bedoeld om de ontwikkeling van uw kind op school zo goed mogelijk te begeleiden. Er staat in waar de school aan wil werken met uw kind.

Begrippen in een handelingsplan zijn:

  • Beginsituatie: stand van zaken bij de start van het handelingsplan met betrekking tot de ontwikkeling van uw kind
  • Doelen: wat willen we bereiken
  • Inhoud: waaraan moet worden gewerkt
  • Methodiek: hoe wordt de leerstof aangeboden, welke activiteiten worden gedaan
  • Organisatie: hoe wordt het uitgevoerd, door wie, hoe lang
  • Evaluatie: de vooruitgang wordt gemeten, welke aanpak werkt goed bij uw kind, hoe gaan we verder