voorjaar - zomer

 

Rekenen blok B thema 7 en 8

 

Tijd: digitale tijden, kalender, toepassingen

Lengte

Oppervlakte en omtrek

Oppervlakte van onregelmatige figuren

Inhoud (litermaten)

Inhoud (kubieke maten) 

Gewicht

Schaal

Aflezen en intekenen van puntcoordinatoren in en assenstelsel

Bouwen van doosjes aan de hand uitslagen

Silhouetten aan een bouwsel herkennen en de plattegrond met hoogtegetallen erbij tekenen

Koppelen van vogelvluchtperpectief aan een zijaanzicht.

Spiegelen van figuren

Aflezen en zoeken van veldcoordinatoren op de plattegrond van een stad.

Werken met een windroos

Rekenen met verhoudingen

Tekenen van zichtlijnen

Herkennen van ruimtelijke figuren ( o.a. kubus,balk en piramide)

 

Spelling Thema 7 & 8

 

Woorden met i die klinkt als ie

Woorden met ig en lijk

Woorden met heid en teit

woorden met ge d ie klinkt als zje

Woorden met isch(e)

Woorden met een hoofdletter

De verleden tijd van zwakke werkwoorden met stam op d of t 

 

 

Werkwoordspelling Thema 7 & 8

 

Dubbelvormen van werkwoorden met een voorvoegsel en stam op d- of t: bijv. gebruikte volt. deelwoorden en persoonsvormen in de verleden tijd 

Dubbelvormen van werkwoorden met een voorvoegsel en stam op d- of t: bijv. gebruikte volt. deelwoorden en persoonsvormen in de verleden tijd 

Dubbelvormen van werkwoorden met een voorvoegsel: de hij-vorm tegenwoordige tijd en het volt. deelwoord

Het volt. deelwoord op d of t van zwakke en sterke werkwoorden

Tegenwoordige en verledentijd van sterke werkwoorden met stam op d

Bijvoegelijk gebruikt volt. deelwoord van sterke en zwakke werkwoorden

De verleden tijd van zwakke werkwoorden met stam op d of t

 

Taalverkennen Thema 7 & 8

 

Voltooid deelwoord

Voltooide en onvoltooide tijd

Onderwerp, werkwoordelijk gezegde en persoonvorm

Die, dat of wat

Persoonlijk voornaamwoord: onderwerp en lijdend- of meewerkend voorwerp

Scheidbaar en onscheidbaar samengestelde woorden

Bedrijvende en lijdende zinnen

Dan of als

 

Woordenschat Thema 7 & 8

 

Wat doen je als je een onbekend woord tegenkomt. 

Mindmap maken

Themawoorden bijv: “De aardbeving”. Daar horen aardkorst, epicentrum en plaat bij

 

Schrijven Thema 7 & 8

 

Het schrijven van een werkstuk

Het schrijven van een recensie

Het schrijven van een nieuwsbericht

 

Spreken en luisteren Thema 7 & 8

 

Presentatie houden

Verhalend interview

Betoog houden

Debat voeren

 

Technisch Lezen

 

Onderhouden vlot lezen van woorden en zinnen

Vloeiend lezen van teksten, intonatie, leestekens, nadruk, directe rede, voordracht

Toepassen en onderhouden en uitbreiden leesvaardigheid

Dialoog lezen

 

Begrijpend Lezen blok 5 & 6

 

Letterlijk afgeleid, ordenend en oordelend begrip

Zoeken naar problemen en oplossingen in de tekst

Zoeken naar middelen die vppr een bepaald doel gebruikt worden

Details op een plattegrond zoeken

Details verzamelen

Informatie samenvatten

 

taart 20 jaar.jpg