kerst - voorjaar

 

Rekenen blok 5 & 6

Schrijfwijze van grote getallen (2 360 000 en 2,36 miljoen)

Rekenen met grote getallen die op twee manieren zijn geschreven

Getallen afronden op 100 000 ( 5 865 750 ≠ 5 900 000)

Grote getallen hoofdrekenend optellen

Door- en terugtellen

Cijferend optellen en aftrekken tot 10 000

Cijferend optellen en aftrekken van geldbedragen tot €10.000

Toepassingen van cijferend optellen en aftrekken

Schattend optellen en aftrekken

Cijferend vermenigvuldigen en delen (95 x 36; 6 x 1425; 63 x 521)

Cijferend vermenigvuldigen van geldbedragen (6 x €15,38)

Schattend vermenigvuldigen (8 x €23.50 ≠ )

Delen van geldbedragen (719 : 10)

Schattend delen (9985 : 50 ≠ )

Cijferend delen (herhaald aftrekken) (861 : 14; 6230 : 35) 

Rekenmachine vermenigvuldigen en delen met kommagetallen

Kommagetallen bij geld, lengte, inhoud en gewicht

Positieschema bij kommagetallen

Kommagetallen op een getallenlijn

Kommagetallen met 1 en 2 cijfers achter de komma

Maatverfijning bij kommagetallen

Grote getallen schrijven als kommagetal (5,2 miljoen)

Optellen en aftrekken van kommagetallen

Kommagetallen afronden

Kommagetallen en breuken

Kommagetallen vermenigvuldigen

Kommagetallen delen

Toepassingen van kommagetallen

 

Spelling Thema 5 & 6

Woorden met x

Woorden met –cht en –ch

Woorden met ei en ij

Woorden met au, ou

Stoffelijk bijvoeglijke naamwoorden

Open en gesloten lettergrepen

 

 

Werkwoord Spelling Thema 5 & 6

Tegenwoord deelwoord (zonder en met –e)

Dubbelvormen: benoemt / benoemd

Dubbelvormen: beantwoordde / beantwoorde

Voltooid deelwoord: ontegelmatige werkwoorden

Samengestelde werkwoorden: (on)scheidbaar

Werkwoorden met verschil van accent en betekenis / met 2 verledentijdsvormen of homofonen

 

Taalverkennen Thema 5 & 6

Voltooid deelwoord

Voltooide en onvoltooide tijd

Onderwerp, werkwoordelijk gezegde en persoonvorm

Die, dat of wat

Persoonlijk voornaamwoord: onderwerp en lijdend- of meewerkend voorwerp

Scheidbaar en onscheidbaar samengestelde woorden

Bedrijvende en lijdende zinnen

Dan of als

 

Woordenschat Thema 5 & 6

Wat doen je als je een onbekend woord tegenkomt. 

Mindmap maken

Themawoorden bijv: “De aardbeving”. Daar horen aardkorst, epicentrum en plaat bij

 

 

Schrijven Thema 5 & 6

Het schrijven van een werkstuk

Het schrijven van een recensie

Het schrijven van een nieuwsbericht

 

Spreken en luisteren Thema 5 & 6

Presentatie houden

Verhalend interview

Betoog houden

Debat voeren

 

Technisch Lezen

Onderhouden vlot lezen van woorden en zinnen

Vloeiend lezen van teksten, intonatie, leestekens, nadruk, directe rede, voordracht

Toepassen en onderhouden en uitbreiden leesvaardigheid

Dialoog lezen

 

Begrijpend Lezen blok 4

Letterlijk afgeleid, ordenend en oordelend begrip

Zoeken naar problemen en oplossingen in de tekst

Zoeken naar middelen die vppr een bepaald doel gebruikt worden

Details op een plattegrond zoeken

Details verzamelen

Informatie samenvatten

 

foto kristal.jpg