herfst - kerst

 

Rekenen blok 3 & 4

Bewerkingen cijferend optellen tot 100.000

Afronden grote getallen

Percentages, schattend rekenen

Schattend optellen en aftrekken

Cijferend vermenigvuldigen

Breuken helen eruit halen, gelijkwaardigheid, vermenigvuldigen van breuken, optellen en aftrekken, vereenvoudigen, delen, berekeningen

Percentages korting berekenen, prijsverhoging uitrekenen, relatie met breuken, percentages hoger dan 100%

Tijd: rekenen met data, kalender

Verhoudingen: formele notatie, stok/schaduw, gewicht/prijs

Meten: bepalen van oppervlakte, schaalbegrip, inhoudsmaten

Meetkunde: assenstelsel

Grafieken: afstand- en tijdgrafieken, beeldgrafieken

Werken met de rekenmachine, percentages

 

Spelling Thema 3 & 4

Samenstellingen met koppelteken

Woorden met een trema

Woorden met ‘s

Woorden met –iaal, ieel, en ueel

Meervouden op –iken, iten, isen, esen en eten

Meervouden met een lange of korte klank aan het einde van een klankgroep

 

 

Werkwoord Spelling Thema 3 & 4

Bijvoeglijk gebruik voltooid deelwoord andere klank werkwoorden

Bijvoeglijk gebruik voltooid deelwoord zelfde klank werkwoorden

Hele werkwoord in een zin

Werkwoorden waarbij de verleden tijd hetzelfde klinkt als het hele werkwoord

Tegenwoordig deelwoord

 

 

 

 

Taalverkennen Thema 3 & 4

Hoofdletters

Functiewoorden

Samengestelde zinnen met hoofdzin/hoofdzin, hoofdzin/bijzin

Werkwoorden met vast voorzetsel

Dubbele punt, puntkomma, komma

Telwoorden

Wederkerend voornaamwoord

Bedrijvende en lijdende zinnen

 

 

 

Woordenschat Thema 3 & 4

Strategieën bij onbekend woord

Mindmap

 

 

 

Schrijven Thema 3 & 4

Het schrijven van een spannend verhaal

Het schrijven van een reisverslag

Het schrijven van een heldenverhaal

Het schrijven van een gedachte/advies

Het schrijven van een zakelijke brief

 

Spreken en luisteren Thema 3 & 4

Beeldend vertellen van een spannend verhaal

Discussie begrijpen en begrepen worden

 

Technisch Lezen

Onderhouden vlot lezen van woorden en zinnen

Vloeiend lezen van teksten, intonatie, leestekens, nadruk, directe rede, voordracht

Toepassen en onderhouden en uitbreiden leesvaardigheid

Dialoog lezen

 

Begrijpend Lezen blok 2 en 3

Feiten en meningen in een letterlijke tekst

Sleutelwoorden voor belangrijke details

Samenvatting schrijven en vergelijken

Informatie ordenen en indelen

Zinnen in de goede volgorde van tijd zetten

Verbanden tussen details herkennen

 

p7060005.jpg