zomer – herfst

 

Rekenen blok 1 & 2

Oriëntatie op de getallen tot en met 1 miljoen, introductie miljard

Schattend vermenigvuldigen, herhalend cijferend vermenigvuldigen

Schattend delen, cijferend delend

Schattend optellen en aftrekken

Kommagetallen met drie decimalen

Breuken helen eruit halen, gelijkwaardigheid, vergelijken ongelijknamige breuken, vermenigvuldigen van breuken, optellen en aftrekken, vereenvoudigen

Percentages korting berekenen, prijsverhoging uitrekenen, relatie met breuken

Cirkeldiagram relatie tussen breuken, percentages en verhoudingen

Tijd: digitale tijd, minuten, seconden, honderdsten van seconden, tijdsduur met tabel

Meten: gewicht, lengte, tijdseenheden, oppervlaktematen, inhoudsmaten

Meten: snelheid verhouding afstand/tijd, oppervlakte en schaal, inhoud ruimtelijke figuren, litermaten, silhouetten herkennen

Geld afronden op 5 of 10 cent

Grafieken: aflezen en interpreteren staafdiagram

Werken met de rekenmachine

 

Spelling Thema 1 & 2

Woorden met c klinkt als s of k

Leenwoorden uit het Engels of Frans

Woorden met y

Samenstellingen met tussenletters en

Samenstellingen met tussenletter e

Samenstellingen met z die klink als s

Samenstellingen met tussenletter s

 

 

Werkwoord Spelling Thema 1 & 2

Voltooid deelwoord zelfde klank

Voltooid deelwoord andere klank

Voltooid deelwoord zelfde- en andere klank

Bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord zelfde klank d-soort

Bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord zelfde klank t-soort

Dubbelvormen: besteedde/bestede

 

 

 

 

 

Taalverkennen Thema 1 & 2

Aanhalingstekens, dubbele punt, komma

Bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord

Onderwerp, gezegde, bepaling van plaats en tijd

Contraminaties

Punt, vraagteken, uitroepteken

Inhoudswoorden

Onderwerp, lijdend voorwerp, meewerkend voorwerp

Schrijftaalwoorden

 

 

 

 

Woordenschat Thema 1 & 2

Strategieën bij onbekend woord

Mindmap

 

 

 

Schrijven Thema 1 & 2

Het schrijven van een betoog

Het schrijven van een acrotichon

Het schrijven van een ingezonden brief

Het schrijven van een hoorspel

 

Spreken en luisteren Thema 1 & 2

Het houden van een betoog

Het houden van een debat

Hoorspel uitvoeren

Conflictgesprek

 

Technisch Lezen

Onderhouden vlot lezen van woordne en zinnen

Vloeiend lezen van teksten, intonatie, leestekens, nadruk, directe rede

Toepassen en onderhouden en uitbreiden leesvaardigheid

Dialoog lezen

 

 

 

 

Begrijpend Lezen blok 1

Details vergelijken

Gebeurtenissen verklaren uit een oorzaak

Samenvatting maken door het verhaal kort te schetsen

Informatie verzamelen en uitwisselen

Elkaar informeren over gelezen tekst

Een mening vormen over de tekst

Feiten en meningen onderscheiden

Oorzaak-gevolgrelaties in tekst herkennen

 

p7060005.jpg