kerst - voorjaar

 

Rekenen blok 3 & 4

Bewerkingen – cijferend optellenen aftrekken – cijferend vermenigvuldigen

Handig rekenen met geldbedragen

Procenten o.a. kortingen uitrekenen

Breuken

Tijd – kalender en geboortedata

Bewerkingen – verhoudingen – delen, herhaald aftrekken

Meten -  lengte ,gewicht en inhoudsmaten

Meetkunde - plattegrond en bouwsels

Kommagetallen

Grafieken – cirkeldiagram

Verkenning van de getallen > 1000.000

 

Spelling Thema 5 & 6

Woorden met ch, cht

Woorden met ti/ctie die klinken als tsie/ksie

Woorden met iaal, ieel, ueel

Woorden met c die klinkt als s of k

Woorden met eind-d

Woorden met een open en gesloten lettergreep

 

Werkwoord Spelling Thema 5 & 6

Andere klankwerkwoorden met wijziging van medeklinker

Werkwoorden met stam op d of t

Werkwoorden met een bijkomend spellingsprobleem

Zelfde klankwerkwoorden normaal

 

Zelfde klankwerkwoorden met stam op d of v/f of z/s wisseling

Zelfde klankwerkwoorden

 

Taalverkennen Thema 5 & 6

Apostrof

Bijwoord

Voegwoord

Voltooid deelwoord

Persoonlijk voornaamwoord (onderwerp en voorwerp)

Infinitief, persoonsvorm, voltooid deelwoord

Meewerkend voorwerp

Dubbelzinnig taalgebruik

 

Woordenschat Thema 5 & 6

Themawoorden die te maken hebben met het thema ontwerpen

Themawoorden die te maken hebben met het thema uitvindingen

Themawoorden die te maken hebben met het thema ontwikkeling van een proces

Themawoorden die te maken hebben met het thema andere talen

Themawoorden die te maken hebben met het thema Nederlandse taal

Themawoorden die te maken hebben met het thema soorten talen

Aanleren van strategieën bij onbekende woorden

 

Schrijven Thema 5 & 6

Het schrijven van een stripverhaal, eerste versie

Het schrijven van een stripverhaal, eind versie

Tekstsoorten en communicatie

Het schrijven van een dialoog

Schrijfdoelen: informeren, overtuigen of vermaken.

Het schrijven van een opiniepeiling

Verloop van communicatie

 

Spreken en luisteren Thema 5 & 6

Discussie voeren

Verloop van communicatie

Sturend interview afnemen

praatsoorten

Speldebat houden

Verloop van communicatie

Scene opvoeren

Communicatiedoelen: informeren, overtuigen of vermaken.

 

Technisch Lezen

Onderhouden van vlot lezen van woorden en zinnen

Toepassen, onderhouden en uitbreiden leesvaardigheid

Bespreken leesbelevingsvragen

Praten over leeservaringen

Vloeiend lezen van teksten 

Leesplezier blijven ontwikkelen en onderhouden

Intonatie -leestekens en voordracht

Intonatie – woorden die vertellen hoe iets gezegd moet worden

Intoantie – kiezen van toon, nadruk

Intonatie – dialoog lezen

Stimuleren van boekpromotie

Voor en koor lezen

 

Begrijpend Lezen blok 3

Letterlijk, ordenend en oordelend begrip: verschil tussen feiten en meningen, vergelijken van details, samenvatting maken van een informatieve tekst.

Letterlijk, afgeleid, ordenend en oordelend begrip: feitelijke details opzoeken, details vergelijken, herkennen van oorzaak en gevolg, juistheid beoordelen.

Letterlijk, afgeleid en ordenend begrip: oorzaak met gevolg afleiden, details verzamelen en ordenen en indelen, informatie in de goede volgorde zetten, samenvatting maken van een informatieve tekst.

Letterlijk, afgeleid, ordenend en oordelend begrip: informatie uit de tekst vergelijken met kenmerken in de afbeelding, informatie ordenen van nieuw naar bekend, feiten en meningen met elkaar vergelijken.

Letterlijk, afgeleid en ordenend begrip: details met elkaar vergelijken, herkennen van relatie tussen probleem en oplossing, ordenen van stappen om het probleem op te lossen.

 

bezoek.jpg