herfst – kerst

 

Rekenen blok 3 & 4

Orientatie in de getallen  verder t/m 1.000.000

Optellen en aftrekken tot 1000.000. Schatten.

Vermenigvuldigen en delen, gemiddeldes en geldbedragen.

Kommagetallen verschil en volgorde, vergelijken, plaats, link met breuken.

Getallen met 1 en of 2 cijfers achter de komma.

Breuken gelijkwaardig maken, deel van het geheel, groter dan 1.

Procenten korting, breuken,werken met stroken en intro cirkeldiagram

Tijd, meten en meetkunde tijdsduur, juiste maten en ruimtes

Relatie afstand, tijd en snelheid.

Minuut, uur, dag week, maand, jaar en eeuw

Oppervlakte,schatten, omtrek, inhoud en gewicht

Grafieken, oa staafdiagrammen

Afstanden berekenen, begrip schaal, relatie met afstand.

Ruimtelijke figuren: koker, prisma, kubus, balk en piramide.

 

 

 

 

Spelling Thema 3 & 4

Woorden met  b klinkt als p

Woorden met th klinkt als t

Verkleinwoorden met aatje, ootje en uutje

Woorden met achtervoegsel heid en teit

Woorden met ge klinkt als zje

Woorden met hoofdletters

 

Werkwoord Spelling Thema 3 & 4

Zelfde-klank-werkwoorden met stam op t (verleden tijd)

Zelfde-klank-werkwoorden met stam op d of t (verleden tijd)

Zelfde-klank-werkwoorden (verleden tijd)

Zelfde-klank-werkwoorden met wijziging van medeklinker (verleden tijd)

Werkwoorden met stam op d of t (verleden tijd)

Werkwoorden met een bijkomend spellingprobleem (verleden tijd)

 

Taalverkennen Thema 3 & 4

Bezittelijk voornaamwoord

Leenwoorden

Samengestelde zinnen met hoofdzin en bijzin

Lijdend voorwerp

Zelfstandige- en hulpwerkwoorden

Gezegde en lijdend voorwerp

Bepalingen van tijd en plaats

Beeldspraak

 

Woordenschat Thema 3 & 4

Themawoorden die te maken hebben met het thema carnaval

Themawoorden die te maken hebben met het thema bevallen

Themawoorden die te maken hebben met het thema wereldeten

Themawoorden die te maken hebben met het themaverkiezingen

Themawoorden die te maken hebben met het thema hoofddeksels

Themawoorden die te maken hebben met het thema Kasteel

Aanleren van strategieën bij onbekende woorden

 

Schrijven Thema 3 & 4

Het schrijven van een persoonlijk verhaal met een flashback, eerste versie

Het schrijven van een persoonlijk verhaal met een flashback, tweede versie

Het schrijven van een nieuwsbericht

Het schrijven van een gedicht met rijmschema

 

Spreken en luisteren Thema 3 & 4

Anekdote vertellen

Conflictgesprek voeren

Gedicht voordragen

Niet-sturend interview afnemen

 

Technisch Lezen

Aanleren van technische leesvaardigheid.

Correct lezen: foutloos lezen van woorden, zinnen en of teksten.

Vlot lezen: Vlot en foutloos correct woorden en zinnen lezen.

Vloeiend lezen: Teksten zonder haperingen en met goede intonatie voorlezen.

Intonatie afstemmen op de inhoud van de tekst.

Leesplezier: Plezier beleven zodat het lezen moeiteloos gaat en ze het

ook echt leuk vinden.

Stimuleren van boekpromotie. Leesstoel introductie.

Voor en koor lezen.

 

Begrijpend Lezen blok 2

Afgeleid begrip en ordenend begrip: samenvatten, oplossingen vinden

Letterlijk en oordelend begrip: hoofdgedachte, grote lijn en strekking

Ordenend, oordelend, en afgeleid begrip: grote lijn, juistheid beoordelen en oorzaak gevolg relaties

Afgeleid, ordenend en oordelend begrip: middel-doel relaties, inleven en verwijswoorden

Letterlijk, afgeleid en oordelend begrip: oorzaak, gebeurtenissen op de juiste volgorde en sleutelwoorden

 

p7060005.jpg