zomer – herfst

 

Rekenen blok 1 & 2

Oriëntatie op de getallen tot en met 10.000

Cijferend optellen, aftrekken met 2 of 3 getallen

Kommagetallen

Cijferend vermenigvuldigen, verkort uitrekenen

Herhaald aftrekken

Geldbedragen tot € 100 met 3 of 4 bedragen, inwisselen

Breuken vergelijken, deel van het geheel, optellen en aftrekken gelijknamige breuken

Kommagetallen koppelen aan breuken

Tijd: tijdsduur, introductie honderdsten van seconden

Meten: herhalen lengtematen, oppervlakte, omtrek met formule

Meten: introductie decameter, hectare, m3 

Meetkunde: spiegelen en symetrie bepalen

Grafieken: sectordiagrammen aflezen staafdiagram

Verhoudingen: aanbiedingen vergelijken

 

Spelling Thema 1 & 2

Woorden met  ei/ij

Woorden met i als ie

Woorden met apostrof ‘s 

Woorden met au, ou

Woorden met isch

Woorden met c klinkt als s of k

 

 

 

Werkwoord Spelling Thema 1 & 2

Werkwoorden normaal stam + t

Werkwoorden met v/f of s/z wisseling

Werkwoorden met stam op d 

Zelfde- klank werkwoorden normaal

Zelfde- klank werkwoorden met v/f of s/z wisseling

Zelfde- klank werkwoorden stam op d

 

 

 

 

 

Taalverkennen Thema 1 & 2

Aanhalingstekens, dubbele punt, komma

Lidwoord, bijvoeglijk naamwoord, zelfstandig naamwoord, voorzetsel, werkwoord

Juiste vorm van de persoonsvorm

Werkwoordelijk gezegde in een zin

Directe en indirecte rede

Voorzetseluitdrukking

Grammaticale personen, 1e, 2e en 3e persoon, infinitief

Woordgroepen als onderwerp

Formeel en informeel taalgebruik

 

 

 

Woordenschat Thema 1 & 2

Themawoorden die te maken hebben met het thema acties voor goede doelen

Themawoorden die te maken hebben met het thema ziekte

Themawoorden die te maken hebben met het thema pleidooi

Themawoorden die te maken hebben met het thema sporten

Themawoorden die te maken hebben met het thema recreatie

Aanleren van strategieën bij onbekende woorden

 

Schrijven Thema 1 & 2

Het schrijven van een draaiboek

Het schrijven van een betoog

Het schrijven van een avonturenverhaal eerste versie

Het schrijven van een avonturenverhaal  eindversie

 

Spreken en luisteren Thema 1 & 2

Voorbespreking houden

Korte spreekbeurt houden

Verhaal beeldend voorlezen

Avonturenverhaal beeldend voordragen

 

Technisch Lezen

Onderhouden en vlot lezen van woorden en zinnen

Vloeiend lezen van teksten

Intonatie leestekens, kiezen van toon

Toepassen, onderhouden en uitbreiden leesvaardigheid

Gedicht voorlezen

 

 

 

 

 

Begrijpend Lezen blok 1

letterlijk, ordenend en oordelen begrip: mening geven

ordenend begrip: hoofdgedachte, details, verwijswoorden

ordenend begrip: samenvatting maken, details

recensies, oordeel geven

 

2013-11-19 10.15.42.jpg