voorjaar - zomer

 

Rekenen blok 3 & 4

 

Optellen en aftrekken van  de getallen tot en met 10.000

Tellen met sprongen, kolomsgewijs aftrekken

Hoofdrekenend optellen en aftrekken toto 1000

Handig rekenen (halveren, verdubbelen)

Geldbedragen aanvullen tot € 100,00

Oefenen tempotoets tafels t/m 10

Delen ook met rest

Tijd: klokkijken van digitaal naar analoog, tijdsduur

Tijd: verschillende kalenders, jaarkalender

Meten: herhalen lengtematen, oppervlakte, omtrek

Meten: herhalen gewichten

Meten: introcductie centiliter

Meetkunde: introductie veld coördinaten, schaal, windroos en windrichting

Grafieken: interpreteren en samenstellen cirkeldiagram

Meetkunde: herkennen van plattegrond in vogelvluchtperspectief

 

Spelling Thema 7 & 8

 

Woorden met  open lettergreep

Woorden met gesloten lettergreep, dubbele medeklinker

Woorden met open lettergreep , korte a klank

Woorden vergrotende, overtreffende trap

Woorden met de i die klinkt als ie

Woorden  met tie klinkt als (t)sie

 

 

Taalverkennen Thema 7 & 8

 

De betekenis van de thema woorden 

Zelfstandig naamwoord afgeleid van werkwoord

Persoonlijk voornaamwoord

Woorden in lettergrepen verdelen bij woordafbreking

Zelfde klank werkwoorden: -dd en –tt in de verleden tijd

Zelfstandig naamwoord met alleen enkelvouds- en meervoudsvorm

Buigings-e bij het bijvoegelijk naamwoord

Pleonasme 

Vaste plaats van onderwerp en gezegde in zinnen

 

 

Woordenschat Thema 7 & 8

 

Themawoorden die te maken hebben met het thema boeken: krant maken

Themawoorden die te maken hebben met het thema boeken: onderscheiding

Themawoorden die te maken hebben met het thema boeken: deel van een schip

Themawoorden die te maken hebben met het thema geld: onderhandelen

Themawoorden die te maken hebben met het thema geld: garantiebewijs

Themawoorden die te maken hebben met het thema geld: levensstijl

 

Schrijven Thema 7 & 8

 

Het schrijven van een boekrecensie 

Het schrijven van een zakelijke brief met klacht 

 

Spreken en luisteren Thema 7 & 8

 

Discussie voeren

Betoog houden met tegenargumenten

Rap voordragen

Verkoop gesprek voeren

 

Technisch Lezen

 

Leesmoeilijkheden AVI-niveau e6

lezen van woorden met –ou- uitspraak

lezen van woorden met een trema

lezen van woorden met –ai- uitspraak

lezen van woorden met lastige klinkerreeks

lezen van woorden met een q

lezen van woorden eindigend op -ele

lezen met leestekens: vraagteken en uitroepteken

lezen met intonatie

 

Begrijpend Lezen blok 6

 

Feiten en meningen, informatie ordenen

Hoofdgedachten vinden, informatie uitwisselen

Verwijswoorden herkennen

Oorzaak en gevolg

 

taart 20 jaar.jpg