kerst - voorjaar

 

Rekenen blok 5 & 6

Optellen en aftrekken van  de getallen tot 10.000

Oefenen van de telrij tot 20 000

Kolomsgewijs aftrekken en optellen tot 1000 

Cijferend optellen en aftrekken

Kolomsgewijs vermeningvuldigen 

Handig combineren van getallen in context

Tijd: klokkijken van digitaal naar analoog, tijdsduur

Tijd: verschillende kalenders, jaarkalender

Meten: herhalen lengtematen, oppervlakte, omtrek, inhoudsmaten

Meten: herhalen gewichten:  kilogram en gram

Meten: herhalen l, dl, cl 

Meetkunde: introductie veld coördinaten, schaal, windroos en windrichting

Grafieken: interpreteren en samenstellen grafieken

Meetkunde: herkennen van plattegrond in vogelvluchtperspectief

 

Spelling Thema 5 & 6

Woorden met  ei, ij

Woorden met au en ou

Woorden met ge die je uitspreekt als een zj1

Woorden die eindigen op –heid

Woorden met de c die je uitspreekt als een s of k

Woorden die samenstellingen zijn met of zonder tussenletter

Woorden die beginnen of eindigen op een ‘s

 

Taalverkennen Thema 5 & 6

Je en jij achter de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd.

Scheidbaar samengestelde werkwoorden

Zinnen samenvoegen met voegwoorden van tijd

Het gezegde

Aanhalingstekens 

Voor en achtervoegsels in afleidingen

Persoonsvorm met d /dt/ t in de tegenwoordige tijd

Enkelvoudige en samengestelde zinnen

 

Woordenschat Thema 5 & 6

Themawoorden die te maken hebben met het thema natuur

Themawoorden die te maken hebben met het thema klimaat

Themawoorden die te maken hebben met het thema bedreigde diersoorten

Themawoorden die te maken hebben met het thema communicatie

Themawoorden die te maken hebben met het thema begrip/onbegrip

Themawoorden die te maken hebben met het thema territorium

 

Schrijven Thema 5 & 6

Werkstuk 

Avonturenverhaal

 

Spreken en luisteren Thema 5 & 6

Mening over stelling geven

Een betoog houden

Instructie geven ondersteund door non-verbale tekens

Gedicht voordragen 

 

Technisch Lezen

Leesmoeilijkheden AVI-niveau E6

lezen van woorden met -isch

lezen van woorden met –ance-

lezen van woorden met –ai- uitspraak

lezen van woorden met –oa- (uitspraak /ee/)

lezen van woorden met een q

lezen van woorden eindigend op -ele

lezen met leestekens: vraagteken en uitroepteken

lezen met intonatie

 

Begrijpend Lezen blok 5 en 6

letterlijk, ordenend en oordelend begrip: letterlijke tekst vergelijken, mening geven

afgeleid begrip: details afleiden, hoofdgedachte

oordelend begrip: herkennen van het verschil tussen feiten en meningen

 

koning.jpg