herfst - kerst

 

Rekenen blok 3 & 4

Optellen en aftrekken van  de getallen tot en met 10.000

Tellen met sprongen, kolomsgewijs aftrekken

Hoofdrekenend optellen en aftrekken toto 1000

Handig rekenen (halveren, verdubbelen)

Geldbedragen aanvullen tot € 100,00

Oefenen tempotoets tafels t/m 10

Delen ook met rest

Tijd: klokkijken van digitaal naar analoog, tijdsduur

Tijd: verschillende kalenders, jaarkalender

Meten: herhalen lengtematen, oppervlakte, omtrek

Meten: herhalen gewichten

Meten: introcductie centiliter

Meetkunde: introductie veld coördinaten, schaal, windroos en windrichting

Grafieken: interpreteren en samenstellen cirkeldiagram

Meetkunde: herkennen van plattegrond in vogelvluchtperspectief

 

Spelling Thema 3 & 4

Woorden met  ei, ij

Woorden met be-, ge-, ver-, -te

Woorden met –ig, -lijk 

Woorden met eind –d

Woorden met open lettergreep

Woorden met gesloten lettergreep, dubbele medeklinker

 

 

Taalverkennen Thema 3 & 4

De betekenis van de thema woorden 

Lidwoord, bijvoeglijk naamwoord, zelfstandig naamwoord, voorzetsel

Stam van het werkwoord

Plaats van persoonsvorm in de zin (vraagproef)

Voorzetsel

Afkorting

Zelfde klankwerkwoorden in de verleden tijd

Overeenkomst onderwerp en persoonsvorm in getal (getalproef)

Onvoltooid verleden tijd-vormen

Letterlijk en figuurlijk

De persoonsvorm vinden met de tijdproef

Onregelmatige werkwoorden vervoegen

Woorden in alfabetische volgorde zetten

Zinsdelen verplaatsen

Komma plaatsen

 

 

 

 

Woordenschat Thema 3 & 4

Themawoorden die te maken hebben met het thema mening over kleding

Themawoorden die te maken hebben met het thema kledingstukken

Themawoorden die te maken hebben met het thema mode

Themawoorden die te maken hebben met het thema politie

Themawoorden die te maken hebben met het thema edelstenen

Themawoorden die te maken hebben met het thema je huis veilig maken

 

Schrijven Thema 3 & 4

Het schrijven van een persoonlijk verhaal

Het schrijven van een griezelverhaal

 

Spreken en luisteren Thema 3 & 4

Formele en informele taal in een gesprek

Enthousiast presenteren

Een verhaal spannend vertellen

Spannend voorlezen

 

Technisch Lezen

Leesmoeilijkheden AVI-niveau M6

lezen van woorden met –ou- uitspraak

lezen van woorden met een trema

lezen van woorden met –ai- uitspraak

lezen van woorden met lastige klinkerreeks

lezen van woorden met een q

lezen van woorden eindigend op -ele

lezen met leestekens: vraagteken en uitroepteken

lezen met intonatie

 

Begrijpend Lezen blok 3 en 4

letterlijk, ordenend en oordelend begrip: letterlijke tekst vergelijken, mening geven

afgeleid begrip: details afleiden, hoofdgedachte

oordelend begrip: herkennen van het verschil tussen feiten en meningen

 

 

prijsuitreiking.jpg