zomer – herfst

 

Rekenen blok 1 & 2

Oriëntatie op de getallen tot en met 10.000

Tellen met sprongen, kolomsgewijs optellen

Schattend optellen

Handig rekenen (halveren, verdubbelen)

Geldbedragen aanvullen tot € 10,00

Oefenen tempotoets tafels t/m 10

Delen ook met rest

Tijd: klokkijken van digitaal naar analoog, tijdsduur

Tijd: verschillende kalenders, jaarkalender

Meten: herhalen lengtematen, oppervlakte, omtrek

Meten: introductie cm2, m2

Meetkunde: bouwsel met plattegrond en hoogtegetallen

Grafieken: interpreteren en samenstellen staafdiagram

Meetkunde: herkennen van plattegrond in vogelvluchtperspectief

 

Spelling Thema 1 & 2

Woorden met  ng 

Woorden met nk

Woorden met au, ou

Woorden met i, klinkt als ie

Woorden met v/f, s/z wisseling

Woorden met ch en ch(t) 

Woorden met ei, ij 

 

Taalverkennen Thema 1 & 2

Dubbele punt 

Lidwoord, bijvoeglijk naamwoord, zelfstandig naamwoord, voorzetsel

Stam van het werkwoord

Plaats van persoonsvorm in de zin (vraagproef)

Voorzetsel

Afkorting

Zelfde klankwerkwoorden in de verleden tijd

Overeenkomst onderwerp en persoonsvorm in getal (getalproef)

 

 

 

Woordenschat Thema 1 & 2

Themawoorden die te maken hebben met het thema kleuren

Themawoorden die te maken hebben met het thema cultuur

Themawoorden die te maken hebben met het thema overtuigen

Themawoorden die te maken hebben met het thema sporten

 

Schrijven Thema 1 & 2

Het schrijven van een persoonlijke brief

Het schrijven van een betoog

Het schrijven van een verslag

Het schrijven van een draaiboek

 

Spreken en luisteren Thema 1 & 2

Mening over een stelling geven

Betoog houden

Verslag uitbrengen

Interview afnemen

 

Technisch Lezen

Leesmoeilijkheden AVI-niveau M6

lezen van woorden met –ou- uitspraak

lezen van woorden met een trema

lezen van woorden met –ai- uitspraak

lezen van woorden met lastige klinkerreeks

lezen van woorden met een q

lezen van woorden eindigend op -ele

lezen met leestekens: vraagteken en uitroepteken

lezen met intonatie

 

Begrijpend Lezen blok 1

letterlijk, ordenend en oordelend begrip: letterlijke tekst vergelijken, mening geven

afgeleid begrip: details afleiden, hoofdgedachte

oordelend begrip:herkennen van het verschil tussen feiten en meningen

herkennen van volgorde, zoeken naar overeenkomsten en verschillen

 

schoenmaatje2.jpg