voorjaar - zomer 

 

Rekenen blok 3B & 4B

 

Optellen en aftrekken tot en met 1000 

Verkennen van de getallen tot 10 000

Getallen tot en met 1000 samenstellen

Delen en automatiseren van de deeltafels 

Delen met rest 

Verdubbelen van getallen 

Vermenigvuldigen ( tafels 0 t/m 10) 

Vermenigvuldigen in geldcontext 

Delen voor 4 ( het vierde deel) 

Plaatswaarde van het cijfer in een getal 

Schattend rekenen in geldcontext 

Komma getallen in een context 

Tijd: kalender 

Tijd: klokkijken (analoog en digitaal) 

Tijd: berekenen van een reistijd 

Geld: teruggeven tot en met €100)

Geld: gepast betalen 

Meten: kilometer, meter, centimeter, millimeter 

Meten: lengte + introductie van de millimeter 

Meten: inhoud + introductie deciliter 

Meten: Omtrek en oppervlakte 

Meten: herhaling centimeter, decimeter, meter 

Meten: diagrammen ( lijngrafiek van temperatuur

Meetkunde: bouwplaten 

Toepassen: Verhaalsommen 

 

Spelling Thema 7 & 8

 

Regelwoorden met gesloten lettergreep, dubbele medeklinker 

Regelwoorden met open lettergreep, tweetekenklank 

Regelwoorden v-, f-, z-, s- 

Regelwoorden met vergrotende en overtreffende trap 

Regelwoorden met –elen, -eren, -enen

Regelwoorden met samenstellingen zonder tussenletter

 

Taalverkennen Thema 7 & 8

 

Hoofdletter van persoons- en aardrijkskundige namen 

Bijwoord 

Regelmatige persoonsvormen in de tegenwoordige tijd 

Persoonsvormen van hebben en zijn in de tegenwoordige tijd. 

Mannelijke en vrouwelijke persoonsnamen

Lidwoord, zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord, werkwoord en voorzetsel. 

Persoonsvormen van onregelmatige werkwoorden in de tegenwoordige tijd. 

Open en gesloten vragen. 

 

Woordenschat Thema 7 & 8

 

Achtervoegsels 

Woordfamilies 

 

Schrijven Thema 7 & 8 

 

Een verslag schrijven 

Een advertentietekst schrijven 

Een persoonlijk verhaal schrijven 

 

Spreken en luisteren Thema 7 & 8 

 

Een interview afnemen

Verslag doen

Voorlezen met stemvariatie 

Voorlezen met stemmingen

 

Technisch Lezen

 

Woorden die eindigen op ~isch 

Woorden met ~g~( uitspraak /zj/) 

Woorden met ~ch~( uitspraak /sj/)

Woorden met ~eau~( uitspraak /oo/)

Samenstelling met klinkerreeks in het midden ( zonder verbindingsstreepje)

Meerlettergrepige woorden met ge~ en be~ gevolgd door een klinker 

Meerlettergrepige woorden met ~th~ in het midden 

Lange woorden met leesmoeilijkheden 

 

Begrijpend Lezen blok 5 & 6 

 

Beoordelen of een tekst waar is of niet

Verschil tussen een feit en een mening 

Oorzaak en gevolg 

Dat het belangrijk is een gebruiksaanwijzing nauwkeurig te lezen en bekijken 

Verwijswoorden opzoeken en gebruiken 

Problemen opzoeken in een tekst en hiervoor een oplossing bedenken 

Het belangrijkste uit een tekst halen 

Hoe je via internet informatie kunt opzoeken of aan kunt vragen 

taart 20 jaar.jpg