kerst - voorjaar

 

Rekenen blok 1B & 2B

Optellen en aftrekken tot en met 1000

Volgorde van de getallen tot en met 1000

Handig rekenen

Oefenen met verhoudingstabellen 

Schattend optellen van meerdere getallen 

Plaatswaarde van de cijfers in een getal 

Tellen met sprongen van 20,25 en 50 

Verhoudingen: Uitrekenen van hoeveelheden 

Tafels tot en met 10 automatiseren 

Vermenigvuldigen met de tafels tussen 10 en 20  

Deelsommen 

Delen met rest 

Tijd: Digitale tijd 

Tijd: Aflezen van tijdschema’s

Tijd: Kalender

Tijd: herhalen van uur, minuten en introductie van de seconde

Lengte: meters en centimeters 

Meten: kilogram en halve kilogram en gram 

Geld: gepast betalen 

Meten: introductie van de decimeter

Geld: inwisselen van munten

Meetkunde: blokkenbouwsels en plattegronden 

Meetkunde: positie bepalen 

 

Spelling Thema 5 & 6

Weetwoorden met au of ou 

Weetwoorden met cht en ch 

Regelwoorden; verkleinwoord met –je, -tje, -etje, 

Regelwoorden met gesloten lettergreep 

Regelwoorden met op het eind een D

Regelwoorden met open lettergreep 

 

Taalverkennen Thema 5 & 6

Komma 

Verwijzen met persoonlijke voornaamwoorden 

Concreet en abstract zelfstandig naamwoord

Het onderwerp

Stoffelijk bijvoeglijk naamwoord

Stam van het werkwoord

Onderwerp en persoonsvorm hebben hetzelfde getal 

Letterlijk en figuurlijk taalgebruik 

 

Woordenschat Thema 5 & 6

Themawoorden die te maken hebben met het thema; De ruimte 

Themawoorden die te maken hebben met het thema; Gevoelens 

 

Schrijven Thema 5 & 6

Een fantasieverhaal schrijven 

Haiku ( gedicht schrijven) 

e-mail schrijven 

 

Spreken en luisteren Thema 5 & 6

Een fantasieverhaal vertellen 

Een tekstbespreking houden 

Een verhaal navertellen 

Een gedicht bespreken 

 

Technisch Lezen

Woorden die eindigen op ~isch 

Woorden met ~g~( uitspraak /zj/) 

Woorden met ~ch~( uitspraak /sj/)

Woorden met ~eau~( uitspraak /oo/)

Samenstelling met klinkerreeks in het midden ( zonder verbindingsstreepje)

Meerlettergrepige woorden met ge~ en be~ gevolgd door een klinker 

Meerlettergrepige woorden met ~th~ in het midden 

Lange woorden met leesmoeilijkheden 

 

Begrijpend Lezen blok 3 & 4 

De hoofdgedachte vinden in een tekst

Belangrijke zinnen vinden in een tekst 

Een woordweb maken 

Zoeken naar oplossingen voor een probleem 

Letten op oorzaak met gevolg 

Waar speelt het verhaal af? 

Hoe kun je belangrijke informatie vinden in een tekst? 

Hoe kun je iets te weten komen over een schrijver? 

Informatie indelen 

 

bezoek.jpg