voorjaar - zomer

 

Rekenen blok 3b & 4b

 

Optellen en aftrekken tot en met 100 over het tiental

Vermenigvuldigen: de tafel van 6

Tijd: herhalen halve uren en kwartieren analoog en digitaal

Tijd: herhalen kalender

Lengte: herhalen meter en cm. Gewicht: herhalen kg, introductie gram: inhoud liter

Geld: herhalen munten en biljetten tot en met 100 euro

Oriëntatie op delen dmv verdeelsituaties

Plattegronden, blokkenbouwsels en tangram

 

Spelling Thema 7 & 8

 

Woorden met gesloten lettergreep en open lettergreep

Woorden gesloten lettergreep dubbele medeklinker

Woorden met open lettergreep met tweetekenklank

Woorden met eind -d

 

Taal verkennen Thema 7 & 8

 

Voorzetsel

Zinsdeel

Werkwoord uitbreiden tot zin

Lidwoord, bijvoeglijk naamwoord, zelfstandig naamwoord in zin (uitbreiding)

Alfabetiseren op eerste letter

Eigennaam

 

Woordenschat Thema 7 & 8

 

Themawoorden die te maken hebben met het thema ‘film en theater’

Themawoorden die te maken hebben met het thema ‘winkel’

 

Spreken en luisteren Thema 7 & 8

 

Film aanprijzen

Dialoog opvoeren

Verkoopgesprek voeren

Telefoongesprek voeten

 

Schrijven Thema 7 & 8

 

Dialoog

Mening in verslag

Gedicht met rijm

E-mail

 

 

Technisch Lezen

 

Uitbreiding van leesmoeilijkheden AVI-niveau E4

Lezen met leestekens

Vloeiend en op tempo lezen van zinnen en teksten

Lezen met intonatie in een dialoog

Lezen van eenvoudige meerlettergrepige woorden

Woorden eindigend op –tie

Drielettergrepige woorden met 1 of meer open lettergrepen

Lezen van hoog frequente leenwoorden

Lezen van woorden eindigend op – ering, -elijke

Eenvoudige meerlettergrepige woorden 

Eenvoudige meerlettergrepige woorden in samenstellingen

Lezen van woorden met be-, ge-, ver- in het midden

Lezen met voorvoegsel met on-, aan-, gevolgd door ge-

 

Begrijpend Lezen blok 5 & 6

 

Details/ weetjes herkennen (wie, wat, waar en wanneer)

Volgorde in een plaats ent tijd onderscheiden

Tijdens het lezen denken aan de leesvraag

De hoofdgedachte van zinnen, alinea’s en de tekst noemen

Strekking van zinnen verwoorden

 

sportdag.jpg