kerst - voorjaar

 

Rekenen blok 1b & 2b

Optellen en aftrekken tot en met 100 over het tiental

Vermenigvuldigen: de tafel van 4 + tafelspin

Tijd: herhalen halve uren en introductie kwartieren

Tijd: herhalen kalender

Lengte: herhalen cm

Geld: oefenen met munten en biljetten tot en met 100 euro

Oriëntatie op delen dmv verdeelsituaties

Plattegronden en hoogtegetallen

 

Spelling Thema 5 & 6

Woorden met –eeuw, -ieuw, -uw

Woorden met au,ou

Woorden met ei,ij

Woorden met –cht, -ch

Verkleindwoorden met –je, -tje, -pje

Woorden met eind -d

 

Taalverkennen Thema 5 & 6

Waar-deel van een zin

Inkorten van een zin

Vraag-en vertelzin

Meervouden –en en -s

Wanneer-deel van een zin

Werkwoord met wie-deel in een zin

Tegenstellingen 

 

Woordenschat Thema 5 & 6

Themawoorden die te maken hebben met het thema ‘dierenmanieren’

Themawoorden die te maken hebben met het thema ‘beeldtaal’

 

Spreken en luisteren Thema 5 & 6

Beleefd en onbeleefd taalgebruik

Informatie geven in een gesprek

Instructie geven

Gesprek over een droom voeren

Persoonlijk verhaal vertellen met gebaren

 

Schrijven Thema 5 & 6

Informatieve tekst

Handleiding

Fantasieverhaal

Persoonlijke brief

 

Technisch Lezen 

Uitbreiding van leesmoeilijkheden AVI-niveau E4

Lezen met leestekens

Lezen van woordgroepen

Vloeiend en op tempo lezen van zinnen en teksten

Lezen met intonatie in een dialoog

Doorlezen op de volgende regel

Lezen van eenvoudige meerlettergrepige woorden

Woorden eindigend op –tie

Drielettergrepige woorden met open lettergreep

Lezen van hoog frequente leenwoorden

Lezen van woorden eindigend op – ering, -elijke

 

Begrijpend Lezen blok 4 

Details/ weetjes herkennen (wie, wat, waar en wanneer)

Illustraties gebruiken

Volgorde in een tekst herkennen dmv een lijstje of tekenen

Tijdens het lezen denken aan de leesvraag

De hoofdpersoon herkennen 

De hoofdgedachte vinden

Thema of onderwerp van een tekst kunnen benoemen

bezoek.jpg