zomer – herfst

 

Rekenen blok 1 & 2

Oriëntatie op de getallen tot en met 100

Optellen en aftrekken tot en met 20

Introductie van vermenigvuldigen

Geld: rekenen met munten

Tijd: hele uren en halve uren (analoog en digitaal)

Meten: introductie van de standaard maten meter, centimeter en kg & verkenning van het begrip oppervlakte

 

Spelling Thema 1 & 2

Woorden met twee medeklinkers aan het begin en/of aan het eind: klap/ tent/ plant

Woorden met drie medeklinkers aan het begin of aan het eind: strik/ worst

Woorden met een tussenklank na l of r: wolk/ berg

Woorden die beginnen met de v of f: vlag/ fluit

Woorden die beginnen met de s of z: som/ zon

Woorden die beginnen met sch of schr: schat/ schrift

 

Taalverkennen Thema 1 & 2

Zelfstandig naamwoord

Lidwoord 

Bijvoeglijk naamwoord

Werkwoord

Samenstellingen

Het alfabet 

De punt als leesteken

Verkleinwoorden

 

Woordenschat Thema 1 & 2

Themawoorden die te maken hebben met het thema ‘vriendschap’

Themawoorden die te maken hebben met het thema ‘vakantie’

 

Schrijven Thema 1 & 2

Het schrijven van een gedicht zonder rijm

Het schrijven van een persoonlijk verhaal

Het schrijven van een fantasieverhaal

Het schrijven van een elfje

 

Spreken en luisteren Thema 1 & 2

Een verhaal onthouden en navertellen

Een verhaal vertellen

Een telefoongesprek voeren

Een gevoelsgesprek voeren

 

Technisch Lezen

Leesmoeilijkheden AVI-niveau M4

Lezen met leestekens

Lezen van woordgroepen

Vloeiend en op tempo lezen van zinnen en teksten

Lezen van samengestelde zinnen

Lezen met emotie

Lezen met intonatie

Doorlezen op de volgende regel

Lezen van citaten

 

Begrijpend Lezen blok 1

Details/ weetjes herkennen (wie, wat, waar en wanneer)

Illustraties gebruiken

Een lijstje opstellen 

In de titel lees je waar het verhaal over gaat

 

sportdag.jpg