voorjaar - zomer

 

Rekenen blok  3 & 4

Oriëntatie op getallen tot en met 100 (geld wordt gebruikt om de structuur van de getallen tot en met 100 duidelijk te maken)

Structureren van de getallen tot en met twintig eierdozen enz. (tienen en lossen)

Splitsen en optellen tussen tien en twintig. Eraf sommen tot tien, Dubbelen (4+4) en halveren (8-4)

Tijd: klokkijken hele uren. Geld: rekenen met munten en briefjes tot 20 euro. Meten: omzetten van een tekening in een plattegrond. 

 

Technisch lezen kern 10, 11 & afsluiting

Woorden van één lettergreep die eindigen op -eeuw, -ieuw of -uw, zoals: leeuw, nieuw en duw.

Woorden van één lettergreep die eindigen op vier medeklinkers, zoals: herfst en sterkst;

Woorden van twee lettergrepen waarvan de eerste lettergreep een open lettergreep is, zoals: bomen;

Woorden van twee lettergrepen die beginnen met twee of drie medeklinkers en waarvan de eerste lettergreep een open lettergreep is, zoals: knopen en strepen;

Woorden van een of twee lettergrepen met in het midden van het woord -ng-, -nk-, -ch- of -aai-,-ooi-, -oei-, zoals: langzaam en zwaaien;

Woorden van een of twee lettergrepen met in het midden van het woord -eeuw-, -ieuw- of -uw-, zoals: leeuwen en ruwe.

Woorden van twee lettergrepen die eindigen op -ig of -lijk, zoals: veilig en eerlijk;

Woorden van twee lettergrepen die eindigen op -ing, zoals: buiging;

Samengestelde woorden van drie lettergrepen, zoals: prentenboek en inpakken;

Verkleinwoorden van drie lettergrepen die eindigen op -je, -pje of -tje, zoals: leesboekje, bezempje en appeltje;

Voorden van twee of drie lettergrepen die beginnen met on- of ont-, zoals: onweer en ontbijt;

 

 

Spelling 10, 11 & afsluiting

Woorden die eindigen op –eer, -oor, eur (beer, boor, deur)

Alle woorden van een lettergreep die beginnen of eindigen met een cluster van twee of drie letters en een tussenklank. En samengestelde woorden zoals grasspriet, brilslang en viltstift.

Alle woorden die ze moeten kunnen lezen, behalve woorden met open lettergreep en stomme e

 

p7060005.jpg