herfst – kerst

 

Rekenen blok  3 & 4

Oriëntatie op getallen tot en met 30 (teloefeningen met behulp van de klassikale getallenlijn)

Resultatief tellen (het vlot leren tellen van hoeveelheden, tellen van dingen die we niet zien met behulp van getalstructuren zoals een eierdoos die gedeeltelijk is afgedekt, het herkennen van getallen op het rekenrek)

Structureren van de getallen tot en met tien (het splitsen van hoeveelheden, vriendjes van tien)

Optellen en aftrekken tot en met tien (bussommen, pijlsommen, + en -)

Tijd, meten en meetkunde (hoogte, breedte, lengte, oppervlakte)

 

Technisch lezen kern 4, 5 & 6

Vlotte en correcte beheersing van de letters: w, o, a, u, j, eu, ie, l, ou, g, au, ui, f, ei

Van letters naar woorden.

Aanleren van eenlettergrepige, klankzuivere woorden (doos, doek, zee, ijs, haar, wip, zon, zak, bus, jas, jeuk, ziek, lijm, hout, vuur, mug, saus, muis, duif en geit)

Het lezen van zinnen en teksten met bovenstaande woorden en variaties daarop.

Aanbieden lidwoorden ‘het’ en ‘de’.

 

Spelling kern 4 & 5

Het schrijven van klankzuivere, eenlettergrepige woorden met de volgende letters: w, o, a, u, j, eu, ie, l, ou, g, au, ui, f, ei 

 

p7060005.jpg