zomer – herfst

 

Rekenen blok 1 & 2

Oriëntatie op getallen tot en met 20

Resultatief tellen (het vlot leren tellen van hoeveelheden)

Structureren van de getallen tot en met tien (getalbegrip)

Optellen en aftrekken tot en met tien (vergelijken van aantallen, meer, minder of evenveel)

Tijd, meten en meetkunde (dagen van de week, schoolritme, groot/klein, voor/achter, hoog/laag, lengte, plattegrond)

 

Technisch lezen kern start t/m 3

Vlotte en correcte beheersing van de letters: i, k, m, s (start), p, aa, r, e, v (kern 1), n, t, ee, b, oo, (kern 2) d, oe, z, ij, h (kern 3). 

Van letters naar woorden.

Zoemend lezen stimuleren om vlot lezen te bevorderen.

Aanleren van eenlettergrepige, klankzuivere woorden (ik, kim, sim, kip, aap ,raak enz.)

Het lezen van zinnen en teksten met bovenstaande woorden.

Aanbieden lidwoorden ‘het’ en ‘de’.

 

Spelling kern start t/m 3

Het schrijven van klankzuivere, eenlettergrepige woorden met de volgende letters: i, k, m, s (start), p, aa, r, e, v (kern 1), n, t, ee, b, oo, (kern 2) d, oe, z, ij, h (kern 3).

 

bezoek.jpg