voorjaar - zomer 

 

Groep 2 heeft het thema ”Vervoer”. Praten over voertuigen op de weg.

Taal:

Benoemen wat het probleem is in het prentenboek. En zoeken naar oplossingen.

Herkennen en benoemen steeds meer letters. De volgende letters komen aan bod t, b.

Stellen vragen om meer te weten te komen. ( hoeveel, waarmee, welke, wanneer)

Onderscheiden klanken en voegen samen tot een woord zoals t-r-ei-n.

Rekenen:

tellen erbij en eraf t/m 12. 

Zien aan de wijzers van de klok dat de tijd verstrijkt.

Vertellen een verhaal in de goede tijds volgorde.

Tellen en verkorten tot 12 , hoe kan je handig tellen bij grote hoeveelheden.

 

Mei Juni  

 

Voor groep 2 komt het thema “Familie” aan bod.

Taal:

Na voorlezen van het prentenboek kan het benoemen wat  het probleem van het verhaal is en zoeken naar oplossingen.

Herkennen en benoemen van letters. De volgende letters komen aan bod f, z.

Kunnen uitvoerig en samenhangend een verhaal vertellen.

Herkennen klanken in woorden en kunnen klanken vervangen. Bv wie heeft een naam die met dezelfde letter begint of het veranderen van een woord door 1 letter te veranderen bv boek-boer.

Vragen stellen om meer te weten te komen. De wie, wat waarmee en wanneer vragen.

Rekenen:

Erbij en eraf tellen van hoeveelheden t/m 12.

Tellen van  de hoeveelheid 12 (verkort)

Benoemt in een cyclisch tijdsproces de vaste volgorde van de gebeurtenissen en de herhaling van de cyclus als geheel. Bv foto’s van baby-peuter-kleuter-kind de begrippen jong-jonger-jongst, ouder dan enz.

2013-11-19 10.15.42.jpg