U krijgt een completer beeld middels onze schoolgids en bijlage. We beschrijven daarin de kwaliteit zoals die aanwezig is en geven de weg aan die we willen gaan om de kwaliteit te handhaven en waar nodig te verbeteren. In de bijlage treft u de schooltijden aan en álle gegevens van het huidige schooljaar!

schoenmaatje2.jpg